Fler rymmer från SiS institutioner

SIS2021-01-18

Antalet rymningar från Statens institutionsstyrelses ungdomshem ökade kraftigt under förra året, skriver Dagens Juridik. Under 2020 skedde 26 rymningar, jämfört med 11 året innan.

Under 2020 har flera uppmärksammade rymningar skett från den slutna ungdomsvården i Statens institutionsstyrelse, SiS, regi. Den statistik som nu redovisas av Dagens Juridik visar att antalet rymningar från de statliga slutna ungdomshemmen har ökat från 11 till 26 mellan 2019 och 2020.

Petter Wåhlberg, tillförordnad avdelningsdirektör på SiS, säger till Dagens Juridik att myndigheten ser allvarligt på det ökade antalet avvikningar från den slutna ungdomsvården. Enligt Petter Wåhlberg har myndigheten därför intensifierat sitt säkerhetsarbete:

”Avvikningar ska inte ske. En förutsättning för att ungdomar ska få den vård och behandling de har rätt till är att de är på plats. Vi har under förra året påbörjat ett omfattande arbete för att förstärka säkerheten i hela organisationen. Vi ska ha en bra arbetsmiljö och skydda ungdomarna och klienterna när de är hos oss. Vi ska också skydda medborgarna i samhället och rustar därför myndigheten. En del av bakgrunden till det omfattande säkerhetsarbetet är att vi sett det höga antalet avvikningar”, säger Petter Wåhlberg till tidningen.

Under 2020 har SiS satsat drygt sju miljoner kronor på säkerhetshöjande åtgärder. Enligt Petter Wåhlberg handlar det bland annat om förstärkt skalskydd, modernare kameror, säkrare klientrumsdörrar, komplettering av lås- och passagesystem. I planerna framåt finns säkerhetsklassning av ungdomshemmen, bättre staket samt bättre underrättelsearbete och riskbedömningar, skriver tidningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS Brottslighet
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA