Thord Jansson, ST inom SiS.
Bild: Casper Hedberg
Thord Jansson, ST inom SiS.

SiS ska höja säkerhetsnivån

STATSBUDGETEN2020-09-18

Regeringen föreslår i budgeten att Statens institutionsstyrelse, SiS, får ett särskilt tillskott på 110 miljoner kronor nästa år och därefter 100 miljoner kronor årligen för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet. Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS, är positiv till beskedet, men är osäker på om pengarna kommer att räcka.

SiS behöver säkerställa en trygg, säker och ändamålsenlig vård- och behandlingsmiljö samt en bra arbetsmiljö för sina medarbetare, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Därför föreslår regeringen en permanent ökning av SiS förvaltningsanslag. Enligt regeringen finns ett stort behov av att stärka säkerheten inom SiS verksamhet. I detta ingår ett bra perimeterskydd och en god och stabil säkerhetsorganisation. Det är viktigt för att undvika missförhållanden samt fritagningar och rymningar, skriver regeringen.

Thord Jansson, ordförande för ST inom SiS, är nöjd med beskedet, men osäker på om tillskottet kommer att vara tillräckligt.

– Vi har efterfrågat ett ordentligt säkerhetsarbete länge och är så klart positiva till det här. Sedan är jag inte helt säker på att pengarna kommer räcka till, det kan behöva skjutas till mer, men det är i alla fall ett bidrag, säger han till Publikt.

Frågan om säkerheten inom SiS blev aktuell på nytt i slutet av augusti i år när två unga män fritogs från ett ungdomshem av beväpnade personer som hotade personalen.

– Det är så klart en bidragande orsak och det är olyckligt att vi inte har kunnat arbeta preventivt. Våra medlemmar har en väldigt ansträngd arbetsmiljö och säkerhetsfrågorna har varit eftersatta. Det här är ett långsiktigt arbete, och det är bra att det har fått fart nu, säger Thord Jansson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.