Statskontoret: UKÄ borde kunna uträtta mer

UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET2024-02-23

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, gör ett bra jobb, konstaterar Statskontoret efter en myndighetsanalys. Men UKÄ borde kunna producera mer, annars bör regeringen se över anslagsnivån, anser Statskontoret.

Statskontoret gör efter sin analys den övergripande bedömningen att UKÄ till stor del fungerar väl och att myndigheten uppvisar goda resultat utifrån sin instruktion. Samtidigt visar analysen att UKÄ inte utnyttjar sina resurser tillräckligt effektivt.

UKÄ har enligt Statskontorets rapport till regeringen utrymme att producera mer kärnverksamhet utifrån sina resurser. Myndigheten har bland annat återkommande haft ett relativt högt anslagssparande. Dessutom finns det enligt myndighetsanalysen områden där UKÄ skulle kunna använda sina resurser mer effektivt.

Statskontoret pekar också på att det finns förbättringspotential i UKÄs interna styrning. Myndigheten behöver enligt analysen styra det strategiska utvecklingsarbetet effektivare. UKÄ behöver också förbättra förutsättningarna för att den myndighetsövergripande styrningen ska få genomslag, och utveckla sin uppföljning och sin strategiska kompetensförsörjning, anser Statskontoret.

Statskontoret varnar för att regeringens styrning av myndigheten, där UKÄ under senare år fått flera uppdrag av främjande karaktär, innebär en risk att ansvarsfördelningen mellan UKÄ och Universitets- och högskolerådet blir otydlig:

”Att UKÄ får allt fler uppdrag där det ingår att stödja eller främja innebär också en risk för UKÄs roll som oberoende granskare inom tillsynen och kvalitetssäkringen. Samtidigt kan dessa uppdrag även bidra till att utveckla och förbättra lärosätenas verksamhet. För att hantera denna balansgång behöver UKÄ föra diskussioner på en strategisk nivå om uppdragens risker och analysera hur myndigheten kan hantera potentiella konflikter”, skriver Statskontoret i rapporten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA