Statskontoret vill att fler åtgärder vidtas inom sjukförsäkringen

FÖRSÄKRINGSKASSAN2023-03-16

Försäkringskassans förändringsarbete som rör sjukförsäkringen får med tvekan godkänt i en granskning från Statskontoret. Myndigheten borde exempelvis ha övervägt att ge mer resurser till handläggningen, skriver Statskontoret, som också anser att personalomsättningen den på avdelning som arbetar med sjukförsäkringen måste åtgärdas.

I början av 2021 inledde Försäkringskassan ett förändringsarbete för att förbättra sin förvaltning av sjukförsäkringen. Syftet med de pågående förändringarna är att göra tillämpningen av sjukförsäkringen enhetlig och stabil över tid. Statskontoret har haft i uppdrag att granska Försäkringskassans åtgärder.

Enligt Statskontoret är Försäkringskassan mer öppen än tidigare med att rättstillämpningen har varierat över tid och att myndigheten saknar kunskap om i vilken utsträckning dess arbete bidrar till att personer får rehabiliterande insatser som är effektiva. Statskontorets uppfattning är att den insikten ger bättre förutsättningar för att på allvar ta itu med problemen.

I början av förändringsarbetet fattade Försäkringskassan viktiga beslut om åtgärder innan myndigheten hade ett fullständigt beslutsunderlag, skriver Statskontoret. Försäkringskassan borde exempelvis ha gjort en grundlig analys av om det var möjligt att avsätta mer resurser till handläggningen. Men enligt rapporten gjordes ingen sammanvägd bedömning av vilka åtgärder som skulle prioriteras.

Enligt Statskontorets bedömning behöver tre delar finnas på plats för att Försäkringskassan ska kunna öka stabiliteten. För det första bör det vara tydligt vad som ska styra respektive inte styra tillämpningen. För det andra behöver verksamheten präglas av en god förvaltningskultur. För det tredje behöver Försäkringskassan ha ett uppföljningssystem som gör att myndigheten snabbt upptäcker och kan reagera på oönskade förändringar i rättstillämpningen.

Enligt rapporten kommer flera av de åtgärder som beslutats att leda till att handläggarna kan handlägga ärenden rättssäkert och effektivt, bland annat genom ett tydligare rättsligt stöd på alla försäkringsavdelningar.

En pågående omorganisation av avdelningen för sjukförsäkring kommer att ge bättre förutsättningar att följa och styra kvaliteten i handläggningen, men Försäkringskassan behöver komma till rätta med den höga personalomsättningen inom avdelningen, annars blir det svårt att få tillräckligt genomslag för åtgärderna, skriver Statskontoret. I rapporten varnas också för risken att det uppstår förseningar eller dubbelarbete när ärenden överlämnas mellan handläggare inom avdelningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA