Stor förskjutning i socialförsäkringen

SOCIALFÖRSÄKRING2014-03-17
Det svenska socialförsäkringssystemet har gått från att vara inkomstbortfallsbaserat till att bli ett grundtrygghetssystem, skriver Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i en rapport.

I många decennier har grunden för den svenska socialförsäkringen varit inkomstbortfallsprincipen, som innebär att ersättningen lämnas som en enhetlig andel av inkomsten, konstaterar ISF. Men under de senaste 20 åren har utvecklingen inneburit att socialförsäkringarna successivt glidit från inkomstbortfallsförsäkring mot ett grundtrygghetssystem. Anledningen är att flera av förmånerna inte har anpassats till pris- eller löneförändringarna sedan den ekonomiska krisen på 1990-talet.

Den högsta ersättningen från sjukförsäkringen och andra förmåner som bygger på den sjukpenninggrundande inkomsten räknas årligen upp med prisbasbeloppet och har därmed i stort sett följt prisutvecklingen, konstaterar ISF. Däremot har taket inte hängt med löneutvecklingen, och därför har en växande andelav befolkningen inkomster som är högre än takbeloppen. År 1992 hade 14 procent av männen och 2 procent av kvinnorna i åldersgruppen 20-64 år en inkomst som översteg taket. År 2010 hade nästan hälften av männen och en fjärdedel av kvinnorna i samma åldersgrupp en inkomst över taket på 7,5 prisbasbelopp i sjukförsäkringen.

I arbetslöshetsförsäkringen har ersättningen inte höjts på drygt tio år, och taket är numera lägre än den lägsta tiondelens heltidslön. I början av 1990-talet var ersättningstaket i arbetslöshetsförsäkringen högre än medianlönen. Det visar enligt ISF att a-kassan gått från att vara inkomstbortfallbaserat till att bli ett grundtrygghetssystem.

De offentliga försäkringarna täcker en allt mindre andel av inkomstbortfallet vid sjukdom, föräldraledighet eller arbetslöshet, konstaterar ISF. Det har gjort att allt fler tecknar kompletterande ersättningar, med växande  ekonomisk betydelse för de försäkrade. Men eftersom alla inte har sådana försäkringar är utvecklingen av den allmänna försäkringen viktig, konstaterar ISF.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.