Stora brister vid SiS-hem

UNGDOMSHEM2015-03-13
Skolinspektionen riktar kritik mot hur skolundervisningen bedrivs vid ungdomshemmen inom Statens Institutionsstyrelse, SiS. Eleverna får för lite undervisningstid och lärarna är ofta obehöriga.

Många ungdomar vid SiS särskilda ungdomshem får för lite undervisning i allt för få ämnen och med lärare som ofta saknar behörighet. Det konstaterar Skolinspektionen i en rapport efter att ha inspekterat SiS samtliga 24 ungdomshem.

”Bra utbildning är en av de viktigaste skyddande faktorerna för utsatta barn och unga. Vi ser att utbildningen är bristfällig vid flera av hemmen. Generellt prioriteras vård framför skolverksamhet. Institutionerna borde, i större utsträckning än vad Skolinspektionen sett vid inspektionen, värna undervisningen så att den kan genomföras på ett kvalificerat sätt”, säger Kjell Gyllenswärd vid Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Inspektionen genomfördes vid samtliga särskilda ungdomshem under en och samma dag i oktober 2014. Hemmen besöktes oanmält och i samband med inspektionen fick ungdomarna svara på en enkät med frågor om hur de ser på undervisningen. Flera av de lektioner Skolinspektionen observerat genomfördes utan tydlig målsättning eller koppling till läroplanerna.

Enligt Skolinspektionen störs undervisningen ofta av att elever ska träffa socialsekreterare eller behandlingsassistenter. Risken med ostrukturerade lektioner med många avbrott är att deltagande vid lektionstillfällen ses mer som ett tidsfördriv än som meningsfull undervisning, anser myndigheten. De ungdomar som har svårt med studiemotivationen anser inte heller att lärarna förväntar sig särskilt mycket av dem. Särskilt tydligt är det bristande intresset för undervisningen bland de placerade flickorna.

Bara tre procent av de elever som har rätt till modersmålsundervisning får det och endast fyra procent av de som behöver studiehandledning på sitt modersmål får det, påpekar Skolinspektionen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.