Storleken kan vara avgörande

TRIO2003-12-16
Två tredjedelar av HTFs förbundsråd ansåg att utredningen om ett nytt storförbund skulle slutföras. – Oerhört positivt. Nu vet styrelsen sitt uppdrag och kan gå vidare säger HTFs ordförande Holger Eriksson.

– Storleken kan visst vara avgörande!

Det hävdade HTFs ordförande, Holger Eriksson när han försvarade TriO-projektet vid ett extrainkallat förbundsråd på Djurö den 12 juni.

– Vi vill ha ett starkt HTF även i framtiden. Det handlar om kvalitet, inte om kvantitet, ansåg Conny Andersson, en av kritikerna i förbundsstyrelsen.

Det var just det faktum att fyra av tio styrelseledamöter var kritiska till fortsatt arbete med TriO som föranlett styrelsen att kalla in förbundsrådet.

De kritiska rösterna var många; Ingegärd Horzella, även  hon från förbundsstyrelsen, visade stapeldiagram på den negativa medlemsutvecklingen i ST och SKTF. HTF har däremot ökat sitt medlemsantal.

Liksom flera andra talare efterfrågade hon ”kittet” i ett nytt storförbund. Skulle medlemmarna känna sig hemma i ett stort tjänstemannaförbund som omfattade såväl den privata som den kommunala och statliga sektorn?

Leif Englund från Gävle-Dala påpekade att HTF, medlemsökningen till trots, hade större problem med ”gulingar”, det vill säga oorganiserade som bara är med i a-kassan, än såväl ST som SKTF.

– Vad gör vi med dom? Grip chansen att få vara med i en större organisation, uppmanade han.

Ulla Gröntvedt, från SAS och förbundsstyrelsen, såg storleken på ett nytt förbund som en fördel:

– Det ger oss utökade resurser regionalt, menade hon.

Även Barbro Johansson från förbundsstyrelsen tyckte att ökad tillgänglighet och bättre service var en av fördelarna med TriO-projektet.

Flera talare, även bland dem som röstade för en fortsatt utredning, var kritiska till att ett nytt förbund bara skulle ha kongress vart fjärde år. Många tyckte också att 350 kongressdelegater var för många och befarade att de årliga regionkonferenserna inte skulle räcka för att säkra inflytandet och samarbetet inom ett nytt förbund.

Kritik riktades också mot ”de två benen” som innebär att medlemmarna antingen är representerade genom en avdelning eller en region. ”Brist på nytänkande”, enligt kritikerna.
 
Ekonomin var en annan stötesten; Trots löfte om sänkta medlemsavgifter skulle 28 procent av HTFs medlemmar få höjda avgifter enligt ekonomigruppens rapport.

– Men det handlar ju inte om mer än en cocacolaburk i månaden, påpekade Barbro Thunér från Bergslagen.

Hon sade att regionkontoren går på knäna och menade att det skulle behövas många colaburkar för att ge medlemmarna den service de behöver inom ett bevarat HTF.

– Det går inte längre att skilja på offentlig och privat verksamhet, ansåg Barbro Thunér och hänvisade bland annat till bolagiseringen.

Och omröstningen bland de 86 förtroendevalda på Djurö gav henne rätt. Någon rösträkning genomfördes inte, men uppskattningsvis  röstade 60, det vill säga drygt två tredjedelar, för fortsatt utredning och 25 emot.

Därmed kunde Holger Eriksson, som tillsammans med STs dåvarande ordförande Lisbeth Eklund tog initiativ till projektet för nästan exakt två år sedan, dra en lättnadens suck.

– Jag är nöjd med att utslaget blev så klart. Nu vet styrelsen sitt uppdrag och kan gå vidare, säger han.

Att styrelsen efter omröstningen kompletterades  med TriO-kritikern Sonja Heikal från Östgötaavdelningen, vilket gör styrelsen ännu mer kluven, innebär inget problem, menar han.

– Alla i styrelsen är överens om att vårt uppdrag är att ta fram underlag för ett beslut i november, säger Holger Eriksson.

STs ordförande Annette Carnhede tycker att det känns välgörande att HTFs styrelse vågade stanna upp och lyssna på sina uppdragsgivare:

– Det visar att demokratin fungerar. Nu kan vi fortsätta att jobba framåt, säger hon.

FAKTA

2003 kan det nya storförbundet vara bildat. Det får 440 000 medlemmar och blir därmed störst inom TCO. I slutet av september tar ST, SKTF och FF ställning till om frågan ska föras vidare till kongress eller motsvarande. HTFs styrelse har redan beslutat om förbundsråd i november.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Facket
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.