Camilla Hallberg, chef på enheten för kompetensförsörjning vid Skatteverkets HR-avdelning, konstaterar att det finns ett stort intresse för distansarbete bland dem som söker jobb.
Camilla Hallberg, chef på enheten för kompetensförsörjning vid Skatteverkets HR-avdelning, konstaterar att det finns ett stort intresse för distansarbete bland dem som söker jobb.

Stort intresse för hemarbete bland jobbsökande

DISTANSARBETE2022-09-22
Möjligheten att jobba på distans har blivit viktig för dem som söker jobb hos statliga arbetsgivare, visar en rundringning som Publikt gjort bland några stora myndigheter. Frågan om distansarbete ställs vid nästan alla intervjuer, berättar Camilla Hallberg, chef vid enheten för kompetensförsörjning på Skatteverket.

Åren med coronapandemin och utbrett hemarbete har satt sin prägel på arbetsmarknaden. När de statliga myndigheterna rekryterar personal frågar allt fler arbetssökande frågar efter vilka möjligheter till distansarbete som erbjuds.

Enligt Camilla Hallberg, chef på enheten för kompetensförsörjning vid Skatteverkets HR-avdelning, vittnar myndighetens rekryterare om att de sökande ställer frågor om möjligheten att jobba på distans vid nästan alla intervjuer. Det märks att det finns stort intresse för distansarbete.

– Men vi jobbade med frågan om flexibilitet i de här avseendena redan innan pandemin var slut och restriktionerna lättade. Det var ju inte särskilt flexibelt när alla satt hemma och jobbade heller, konstaterar hon.

Numera har Skatteverket centrala riktlinjer för distansarbete i syfte att åstadkomma mer flexibilitet ur den anställdes perspektiv. Enligt Camilla Hallberg innefattar det möjligheten att arbeta på något annat skattekontor än det där man har sin placering:

– Det innebär alltså att man också kan jobba på en annan ort, vi har ju en stor verksamhet över hela landet. Men det är ett resonemang som måste föras mellan respektive anställd och dennes chef.

Camilla Hallberg vill inte utesluta att det skulle vara möjligt att någon arbetar helt på distans, men hon betonar värdet av att träffas och tror att det behövs någon form av mix för att situationen ska vara hållbar.

– Därför håller vi öppet för placering på andra orter än där de flesta kollegor finns. Men var och en har en placering på en arbetsplats. Redan när vi gör nyrekryteringar öppnar vi i dag för fler placeringsorter. Vi rekryterar över hela landet med placering på kontor som ligger i närheten. Det betyder att vi kan jobba mot en större marknad där kompetensen är med och styr.

Även Försäkringskassan har märkt av att det blivit mycket vanligare att arbetssökande ställer frågor om möjligheten att jobba hemifrån, berättar Leif Höök, tillförordnad HR-direktör. Myndigheten har även noterat att personalomsättningen har ökat, från att ha varit nästan obefintlig under pandemin.

Försäkringskassans regelverk innebär att anställda i normalfallet kan jobba upp till 50 procent av arbetstiden på distans.

– Det här måste ju var och en göra upp med sin chef. Det finns en viss flexibilitet om hur bestämmelserna ska tolkas, säger Leif Höök.

Det har inletts en process inom myndigheten för att utvärdera de nuvarande bestämmelserna, men enligt Leif Höök är det fortfarande lite tidigt att dra några slutsatser om hur det fungerar.

– Man kan säga att det finns två läger – en grupp som gärna jobbar hemma och en grupp som tycker det känns bra att vara på jobbet.

Även på Centrala studiestödsnämnden, CSN, har man fått tydliga signaler om att det finns en efterfrågan från arbetssökande på mer flexibla lösningar för att möjliggöra hemarbete efter pandemin.

– Vi märker att det är något som efterfrågas, och att man nästan räknar med att en arbetsgivare ska kunna erbjuda det. Framför allt på it-sidan är det nästan en förutsättning för att vi ska kunna rekrytera, att vi kan erbjuda möjligheter att också kunna arbeta hemifrån, säger HR-chefen Helena Gagner.

CSNs riktlinjer utgår från verksamhetens behov, förklarar hon. Varje avdelning kommer överens om en fördelning av tiden mellan distansarbete och arbete på kontoret, och det är inte lika för alla. Vissa grupper väljer att vara på kontoret i större utsträckning. En del för att de föredrar det, men det finns också vissa arbetsuppgifter och funktioner, till exempel inom administrationen, där det är svårare att arbeta någon annanstans än i arbetsgivarens lokaler, konstaterar Helena Gagner.

– Vi kommer att fortsätta att följa det här under hösten. Jag är övertygad om att möjligheten att mixa att jobba hemifrån med att vara på kontoret är något som har kommit för att stanna. Ska vi klara vårt uppdrag och vara en attraktiv arbetsgivare måste vi kunna erbjuda möjligheten till distansarbete, säger hon.

Under pandemin arbetade ungefär två tredjedelar av Trafikverkets anställda på distans. Den återstående tredjedelen fanns på sina ordinarie arbetsplatser – det var främst den operativa personalen som inte kan arbeta på distans. Trafikverket har ett distansarbetesavtal som upprättades efter pandemin, berättar myndighetens HR-direktör Niclas Lamberg.

– Vi är tydliga med att det är en möjlighet på Trafikverket att jobba på distans. Det här gäller också vid nyrekryteringar. Vi prövar oss fram om vi hamnat på rätt nivå med avtalet, och vi är beredda att utvärdera reglerna allt eftersom.

Trafikverket erbjuder också möjligheten att arbeta från något annat av myndighetens kontor än det där man har sin ordinarie arbetsplats. Det är exempelvis relativt många anställda vid huvudkontoret i Stockholm som bor i Västerås. De har möjlighet att tillfälligt arbeta på Trafikverkets kontor i Västerås.

Men att jobba på distans är inte en rättighet för Trafikverkets anställda, utan prövas från fall till fall, förklarar Niclas Lamberg.

– Verksamhetens behov måste gå först, och alla har olika tekniska förutsättningar och hemförhållanden. Det påverkar ju också vilken möjlighet det finns till distansarbete.

Den övergripande principen på Trafikverket är enligt Niclas Lamberg att merparten av den anställdes arbete sett över tid ska göras på den ordinarie arbetsplatsen.

– Vi tycker att närvaro är viktig för att det är på arbetsplatsen man möter kollegor och chefer. Det finns en dynamik i mötet som är viktig, konstaterar han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.