Stressrelaterade sjukskrivningar ökar på nytt

SJUKFÖRSÄKRING2022-10-25

Efter en minskning under pandemin ökar återigen antalet sjukfall i psykiatriska diagnoser, ofta stressrelaterade, rapporterar Försäkringskassan. En majoritet av dem som är sjukskrivna i stressrelaterade sjukdomar är kvinnor.

Sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa har ökat stadigt sedan 2010 och står i dag för närmare hälften av alla pågående sjukfall, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Det är främst antalet sjukskrivningar på grund av stress som ökar. Traditionella psykiska sjukdomar som schizofreni eller psykoser står för en liten och stabil del av sjukfrånvaron.

Enligt den senaste statistiken ökade antalet personer sjukskrivna med stressrelaterad diagnos från 31 600 till 35 800 under perioden mellan juli 2019 och juli 2022. Åtta av tio av alla pågående stressrelaterade sjukfall har drabbat kvinnor.

Under pandemiåren 2020 och 2021 minskade antalet sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa. Enligt Försäkringskassan har ökningen skett därefter.

”Stressrelaterade sjukskrivningar har ökat under längre tid, men varför det minskade under pandemin kan ha flera möjliga orsaker. Många kunde arbeta hemifrån och fick lättare ihop sin vardag eller var permitterade och behövde inte sjukskriva sig. Sen gjordes heroiska insatser av många med samhällskritiska yrken under pandemin, exempelvis inom sjukvården, men brist på återhämtning tar till slut ut sin rätt”, konstaterar analytiker Ulrik Lidwall i pressmeddelandet.

Försäkringskassan konstaterar att det finns kunskapsluckor om vilka rehabiliteringsinsatser som faktiskt fungerar för personer som är sjukskrivna med psykisk ohälsa, vilket Försäkringskassan tillsammans med representanter för hälso- och sjukvården, arbetsgivarorganisationer och fackförbund tillsammans nyligen slagit fast:

”Det som däremot varit känt länge är att det förebyggande arbetet är oerhört viktigt och det bästa för alla är självklart om sjukskrivning helt kan undvikas. Framförallt ser vi att ett systematiskt arbetsmiljöarbete – där man fångar upp risker tidigt och sedan på ett systematiskt sätt agerar för att minska dessa risker – verkligen fungerar. Det är det bästa för både medarbetaren som inte blir sjuk och även för arbetsgivaren som kan behålla sin anställda”, framhåller Ulrik Lidwall i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Det är inte längre möjligt att kommentera artikeln.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA