Studie av åldersbedömning med magnetkamera

FLYKTINGAR2016-09-22
Socialstyrelsen ska genomföra en studie av magnetkamera som metod att bedöma åldern på ensamkommande flyktingbarn. Studien kommer att genomföras av oberoende forskare.

För att barn inte ska riskera att felbedömas som vuxna har Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att genomföra en valideringsstudie av magnetkameraundersökning som metod vid åldersbedömning.

”Vi vill se om och hur faktorer som kön och uppväxtmiljö påverkar metodens precision. Däremot ingår inte frågan om etnicitet i studien”, skriver avdelningschef Lars-Torsten Larsson i ett pressmeddelande.

Flera internationella vetenskapliga studier har visat att etnicitet behöver beaktas vid åldersbedömningar. I studierna är etnicitet ofta ett samlingsbegrepp för faktorer som genetik, kulturell tillhörighet och ursprungsland. Socialstyrelsen anser ändå att etnicitet är en dålig grund för att mäta faktorer som påverkar människokroppens tillväxt:

”Det Socialstyrelsen vill undersöka är vilken påverkan som kön och uppväxtförhållanden kan ha. Det senare kan till exempel handla om nutrition, tillgång till sjukhusvård, utsatthet för infektioner och hård fysisk belastning”, skriver Lars-Torsten Larsson.

De faktorer som kan komma att undersökas är bland annat:

  • Om precisionen i åldersbedömningarna kan öka genom undersökning av olika leder - som fotled, knä och handleder.
  • Vilken betydelse som kön har. Tidigare forskning har visat att metoderna rymmer större osäkerheter kring flickors ålder än pojkars.
  • Vilken betydelse olika uppväxtförhållanden har.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.