Svårt att göra medvetna val kring pensionen

PENSIONER2023-11-17

Det svenska pensionssystemet bygger på att människor tar ansvar genom medvetna val, men enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, är det svårt att göra sådana val. ”Människors valmöjligheter om sådant som påverkar deras pensioner är ofta begränsade”, konstaterar projektledaren Per Gustafson i ett pressmeddelande.

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, har studerat människors kunskap samt förutsägbarheten och valmöjligheterna i det svenska pensionssystemet.

För att människor ska kunna ta ett eget ansvar för sina pensioner krävs enligt ISF att de har kunskap om pensionssystemet och sina pensioner och att pensionssystemet är någorlunda förutsägbart, samt att de har verkliga valmöjligheter.

Enligt ISFs rapport finns det tydliga brister och begränsningar på alla dessa punkter:

”Många pensionssparare saknar grundläggande kunskaper om hur pensionssystemet fungerar. Pensionerna beror delvis på faktorer som inte går att förutse. Och människors valmöjligheter om sådant som påverkar deras pensioner är ofta begränsade. Många verkar inte heller göra de medvetna pensionsval som systemet förväntar sig av dem”, framhåller Per Gustafson, projektledare för rapporten, i pressmeddelandet.

Enligt ISF är det viktigt att man i pensionsdebatten är medveten om dessa brister. Bristerna beror delvis på hur det svenska pensionssystemet är utformat och hur det har förändrats sedan det infördes. Men enligt rapporten beror de även på mer grundläggande dilemman, som alla pensionssystem behöver hantera.

”Alla pensionssystem kräver avvägningar. En viktig avvägning är den mellan individens och politikens ansvar för pensionerna. Men det handlar också om avvägningar mellan inkomstskydd och grundskydd, mellan förutsägbarhet för dagens pensionssparare och handlingsfrihet för morgondagens politiker och väljare, och mellan olika synsätt på vad som är rättvisa pensioner. Detta är till stor del politiska avvägningar”, konstaterar Per Gustafson.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA