Svensk tryckfrihet försvårar i EU

GRUNDLAGEN2003-06-26

Regeringen tillsätter en beredning som ska syna svensk yttrande- och tryckfrihet. En uppgift blir att bedöma om Sverige måste EU-anpassa lagstiftningen.

Enligt direktiven är utgångspunkten, att grundlagsskyddet för tryck- och yttrandefriheten inte ska försvagas. Samtidigt framhåller regeringen att internationaliseringen och EU-medlemskapet gör det ”allt svårare att upprätthålla den unika svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen”.

Ett exempel är meddelarfriheten, som i flera fall har hindrat Sverige från att ge andra länder rättslig hjälp i brottmål. Dessa länder förstår den svenska hållningen, och regeringen öppnar nu för att luckra upp den svenska meddelarfriheten i internationella sammanhang.

Beredningen ska också överväga om det ska bli lättare att lämna ut svenskar som dömts i yttrande- eller tryckfrihetsprocesser i andra länder. Frågan ska bland annat ses i ljuset av EG-kommissionens förslag, att den som anser sig förtalad av någon i ett EU-land ska kunna driva en rättsprocess enligt det egna landets lagar.

Svenska medier skulle alltså kunna dömas i exempelvis Italien eller Grekland enligt de ländernas tryckfrihetsregler.

Ytterligare en fråga för beredningen är om Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetslagen (YGL) ska slås ihop. Detta har diskuterats ända sedan YGLs tillkomst men har hittills fallit för risken att TF kan försvagas vid en sammanläggning.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

EU
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA