Bild: Getty Images

TCO kräver reformer i föräldraförsäkringen

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN2021-10-07
Det lönegap som uppstår mellan män och kvinnor när de blir föräldrar finns fortfarande kvar när barnet går i tredje klass. För att gynna ett mer jämlikt uttag av föräldraförsäkringen föreslår TCO bland annat en skattefri bonus till de föräldrar som delat lika på föräldraledigheten fram till barnets tvåårsdag.

I rapporten ”Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?” har TCO, den fackliga centralorganisation där ST ingår, tittat på inkomstutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.  

I rapporten jämförs kvinnor och män i samma ålder med samma yrke och som fått barn samma år. Jämförelsen visar ett tydligt inkomstgap till kvinnornas nackdel, något som gäller även i yrken där kvinnornas genomsnittsinkomst var större än männens innan barnen kom.

Detta visar, enligt rapporten, att lönegapet beror på att kvinnor tar ut mer föräldraledighet än män och oftare arbetar deltid under barnens uppväxt.

Enligt TCO krävs det både reformer och nya normer för att komma till rätta med detta. I rapporten presenterar centralorganisationen flera policyförslag för att komma till rätta med problemet som i dag ger kvinnor sämre löne- och inkomstutveckling.

Bland annat hänvisar TCO till forskning som visar att normer på arbetsplatsen är styrande för hur lång föräldraledighet som föräldrar tar ut. ”Lite förenklat kan man säga att kvinnor är lediga lika länge som andra kvinnor och män är lediga lika länge som andra män”, står det i rapporten.

TCO påpekar att arbetsgivarna har ett stort ansvar för vilka normer som råder på arbetsplatserna och att chefer behöver arbeta aktivt för att både män och kvinnor ska vara föräldralediga.

Utöver det vill TCO se flera reformer, bland annat en tredelning av föräldraförsäkringen där en tredjedel av föräldrapenningdagarna får tas ut av vardera föräldern och en tredjedel fördelas fritt.

Organisationen föreslår också att de 90 så kallade lägstanivådagarna inom föräldraförsäkringen görs om till dagar med inkomstrelaterad ersättning som kan tas ut tio om året under barnets uppväxt, fem per förälder för barn med två vårdnadshavare.

Dessutom förslår TCO en skattefri bonus till de föräldrar som delat lika på föräldraledigheten fram till barnets tvåårsdag.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.