Annons:

TCO presenterar förslag för högre pension

PENSIONER2022-05-23

Höj ålderspensionsavgiften och dela ut det befintliga överskottet i pensionssystemet, skriver TCO-företrädare i en debattartikel i Dagens Nyheter. För att människor ska känna framtidstro behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas, anser de.

Det ska löna sig att arbeta för pensionen och grundskyddet behöver vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnads­standard för pensionärerna, skriver TCO i debattartikeln i Dagens Nyheter, som är undertecknad av TCO-ordföranden Therese Svanström och organisationens pensionsutredare Lena Orpana. De för fram tre förslag för att lösa dagens låsta situation som de anser borde kunna få ett brett stöd i riksdagen – höj pensionsavgiften, höj de utgående pensionerna och dela ut tillfälliga överskott i systemet.

Förslaget innebär att ålderspensionsavgiften höjs med 1.29 procentenheter. För att kompensera arbetsgivarna för den ökade kostnaden föreslår man en lika stor sänkning av den allmänna löneavgiften. Då uppstår ett inkomstbortfall i statens finanser som måste hanteras inom ramen för budgetprocessen, skriver Therese Svanström och Lena Orpana i debattartikeln.

TCO föreslår också att utgående inkomstpension, pensionsbehållning och tillkommande pensionsrätter ska höjas med cirka sju procent. Inkomstbortfallet i statens finanser blir cirka 15 miljarder kronor, vilket enligt debattartikeln kan jämföras med de olika partiernas förslag som kostar runt 10 miljarder kronor.

Den tredje delen av TCO-förslaget innebär att det befintliga överskottet i pensionssystemet på 1 200 miljarder kronor delas ut. Det skulle ge ett tillskott för alla pensionssparare och pensionärer och samtidigt öka transparensen och symmetrin i pensionssystemet, genom att samma kollektiv som får bära risken vid underskott får ta del av överskottet när ett sådant finns.

”Med en avgiftshöjning och överskottshantering stärks dagens pensioner, och grunden för pensionssystemet behålls intakt. Det skulle därmed bidra till att systemet upplevs som konsekvent och förutsägbart, och att grundtanken att intjänande under hela livet ska ligga till grund för den framtida pensionen kvarstår. Det är bättre än att hamna i ett läge där ingen kan förutse sin egen pension, att beslut fattas utifrån kortsiktiga politiska majoriteter och där pensionssystemets legitimitet försvinner”, skriver Therese Svanström och Lena Orpana.

TCO avvisar i debattartikeln både regeringens förslag om att höja garantitillägget och oppositionens motförslag. Pensionerna har blivit ett politiskt slagträ och partierna slåss om vem som kan lova högst pension med snabbast verkan, skriver debattörerna.

”Det är centralt att de som arbetat och betalat skatt under arbetslivet får en nivå på inkomsten som pensionärer, som är högre än de som av olika skäl inte arbetat. I en färsk Novusundersökning som TCO låtit göra framgår att tre av fyra förvärvsarbetande anser att pensionen ska grundas på individens inkomster”.

TCO uppmanar samtliga partier i pensionsgruppen att noga överväga vilka konsekvenserna kan bli om uppgörelser träffas utanför ramen för pensionssystemets struktur. Med TCOs förslag är det möjligt att höja pensionerna samtidigt som långsiktighet och stabilitet värnas, skriver Therese Svanström och Lena Orpana.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA