Bild: Eva Edsjö

TCO vill se facket bidra till civilförsvaret

TCO2023-06-14

Facket bör få en starkare och tydligare roll i totalförsvaret, anser TCO. Tjänstemännen har för lite information om vad som förväntas av dem i kris och krig, konstaterar centralorganisationen efter att ha genomfört en undersökning.

I en undersökning som Novus gjort på uppdrag av TCO uppger bara två av tio tjänstemän att de fått information av sin arbetsgivare om vad som krävs av dem i kris- och krigssituationer. Samtidigt säger sig sju av tio tjänstemän vilja bidra genom sin yrkesroll i det civila samhället.

Anställda i offentlig sektor är bättre informerade än privatanställda – 48 procent respektive 14 procent bedömer att de vet vad som förväntas.

”Det kommer att vara ett mycket stort projekt för hela samhället att återta förmågan inom det civila försvaret”, konstaterar TCOs ordförande Therese Svanström i ett pressmeddelande. I det arbetet det vill TCO och dess medlemsförbund delta, slår hon fast. ”Fackliga organisationer kommunicerar dagligen med sina medlemmar och kan bidra till försvarsvilja och sammanhållning”, framhåller hon.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Facket
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA