Therese Svanström, ordförande för TCO.
Bild: Eva Edsjö
Therese Svanström, ordförande för TCO.

TCO vill stärka de offentliga tjänstemännen

FACKET2021-04-23
De offentliga tjänstemännens oberoende och integritet är avgörande för demokratin, skriver TCOs ordförande Therese Svanström i en debattartikel. TCO lämnar fyra förslag för att stärka de offentliganställda tjänstemännens ställning.

När poliser, vårdpersonal, lärare, socialsekreterare och andra myndighetspersoner utsätts för hot och våld är det särskilt allvarliga angrepp mot demokratin. Beslutsfattare behöver i högre utsträckning slå vakt om den offentliga tjänstemannens oberoende och integritet, skriver TCO-ordföranden Therese Svanström i en debattartikel i Dagens Samhälle.

”Ett särskilt allvarligt angrepp på demokratin sker när offentliga tjänstemän ställs inför att bereda och genomföra beslut som saknar laglig grund och strider mot grundlagens skydd för alla människors lika värde. Två färska exempel är när kommunpolitiker beslutat om slöjförbud för skolbarn och om handhälsning som krav för anställning. Båda besluten strider mot grundlagen, men det har inte hindrat kommunpolitikerna från att vilja tvinga tjänstemännen att driva igenom besluten”, skriver Therese Svanström.

För att stärka de demokratiska institutionernas motståndskraft mot påtryckningar vill TCO att riksdag och regering genomför reformer på fyra områden, bland annat vill man se skärpningar av reglerna för våld och hot i arbetslivet. 

Therese Svanström motsätter sig förslaget om höjt straffansvar för tjänstemän vid myndighetsutövning. Det finns ingen grund för ett sådant beslut, som skulle bidra till en falsk bild av att vi har stora bekymmer i vår statsförvaltning, skriver hon:

”Beslutsfattare behöver snarare slå vakt om den offentliga tjänstemannens oberoende och integritet. Hat, hot och illegitima påtryckningar riskerar att på kort tid rasera ett samhällsbygge som det kan ta generationer att återuppbygga”.

TCOs förslag

1. Stärk de offentliga tjänstemännens kompetens. Det måste finnas en stark förvaltningskultur som genomsyras av grundläggande principer som legalitet, objektivitet och öppenhet. Vi vill därför att regeringen går vidare och genomför Tillitsdelegationens förslag om en utbildning för statstjänstemän. Satsningen bör även inkludera tjänstemän i kommuner och regioner.

2. Förbättra introduktionen för förtroendevalda politiker. Sverige har nära 40 000 förtroendevalda politiker i kommuner och regioner. Dessa behöver en bättre introduktion, inte minst för att få en större förståelse för de begränsningar lagstiftningen innebär och var gränserna går mellan politik och förvaltning.

3. Skärp reglerna mot hot och våld i arbetslivet. Hot och våld är den olycksorsak som ökat mest i arbetslivet de senaste 15 åren. Det är hög tid att Arbetsmiljöverkets föreskrifter uppdateras, så att arbetsgivarnas ansvar på området förtydligas.

4. Stärk rutinerna för beredning av beslut. Hur ärenden bereds i kommuner, regioner och statliga myndigheter är avgörande för att beslut inte fattas på felaktiga grunder eller med bristande insyn för allmänheten. Att medborgare och medier kan granska maktutövningen på ett effektivt och välfungerande sätt är avgörande för tilliten till de demokratiska institutionerna.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.