Thord Jansson ny ledamot i STs förbundsstyrelse

ST2023-05-24

Thord Jansson, avdelningsordförande för ST inom Statens institutionsstyrelse, är ny ledamot av STs förbundsstyrelse. I enlighet med valberedningens förslag valdes han under tisdagen i ett fyllnadsval vid STs förbundsstämma.

Sedan Kristofer Dahlgren, tidigare förtroendevald för ST inom Pensionsmyndigheten, valt att lämna sina fackliga uppdrag efter att ha blivit kommunalråd i Gävle har STs förbundsstyrelse saknat en ordinarie ledamot. Därför hölls ett fyllnadsval på tisdagen vid STs förbundsstämma i Södertälje.

Thord Jansson var valberedningens förslag, men hade två utmanare: Johan Eklund, vice ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen, och Siv Norlin, vice ordförande för ST inom Försäkringskassan, som fram till förbundsstämman ersatt Kristofer Dahlgren i egenskap av första ersättare i förbundsstyrelsen.

Omröstningen gav Thord Jansson ett starkt stöd – han valdes med 93 röster mot 11 för Siv Norlin och 9 för Johan Eklund.

Som långvarigt fackligt förtroendevald i ST inom Statens institutionsstyrelse tar Thord Jansson med sig erfarenheter från det fackliga arbetet på sin egen myndighet in i förbundsstyrelsen. Han har bland annat ett stort engagemang i arbetsmiljöfrågor.

– Jag kommer från en verksamhet som är i gång dygnet runt, med många anställda som jobbar skift. Det är också många som är utsatta för hot och våld. Det är erfarenheter jag tar med mig.

Thord Jansson vill även arbeta för att stärka förbundsstyrelsens kontakter med avdelningarna, exempelvis genom att avdelningarnas ordföranden får mer information om förbundsstyrelsens arbete.

En annan prioriterad fråga för honom är att värna förutsättningarna för att bedriva fackligt arbete.

– I dag är det många fackligt förtroendevalda som blir hårt ansatta av arbetsgivarna. Det är viktigt att försvara vad vi uppnått.

Eftersom Thord Jansson varit ersättare i förbundsstyrelsen hölls även fyllnadsval till en ersättarpost. Där valdes valberedningens förslag Johan Eklund med 76 röster mot 37 för Joachim Danielsson, avdelningsordförande för ST inom Kriminalvården.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA