Bild: Getty Images, Säkerhetspolisen, Roland Magnusson/Mostphotos, Maria Groth/Mostphotos

Tillsyn av säkerhetsskydd ska redovisas

SÄKERHET2024-02-19

Regeringen ger 13 myndigheter med tillsynsansvar inom säkerhetsskyddsområdet i uppdrag att var och en för sig redovisa hur de bedrivit sitt tillsynsarbete de senaste tre åren.

Regeringen ger de 13 tillsynsmyndigheterna i uppdrag att redovisa hur tillsynen enligt säkerhetsskyddslagstiftningen har bedrivits under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2023. Syftet är enligt ett pressmeddelande att säkerställa att tillsynen är fungerande och effektiv.

Regeringen konstaterar att säkerhetsskyddslagstiftningen förstärkts de senaste åren och ställer höga krav på verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och hanterar skyddsvärd information. Detta, i kombination med det ökande hotet från bland annat statliga aktörer, gör det angeläget att den tillsyn som bedrivs på området är fungerande och effektiv, framhåller regeringen.

Myndigheternas redovisning ska bland annat omfatta information om antalet inledda tillsynsärenden eller tillsynsaktiviteter, och en översiktlig beskrivning av hur dessa handläggs. Regeringen vill också få information om antalet utfärdade förelägganden och om dessa förenats med vite. I förekommande fall vill regeringen också få veta om beslutet prövats i domstol, och om det då fastställts, ändrats eller undanröjts. Myndigheterna ska även redovisa antal beslut om handräckning och antal beslut om sanktionsavgifter.

Myndigheterna ska redovisa sina uppdrag senast 1 oktober 2024.

De berörda tillsynsmyndigheterna

Affärsverket Svenska kraftnät

Finansinspektionen

Försvarets materielverk

Försvarsmakten

Länsstyrelsen i Norrbottens län

Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen i Stockholms län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Post- och telestyrelsen

Statens energimyndighet

Strålsäkerhetsmyndigheten

Säkerhetspolisen

Transportstyrelsen

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA