Bild: Andreas Johansson/Transportstyrelsen, Getty Images, Mostphotos

Tingsrätt avvisar Teslas krav om skyltleveranser

FACKLIGT2024-03-28

Norrköpings tingsrätt har nu formellt avvisat Teslas stämning mot Transportstyrelsen för att myndigheten inte levererat registreringsskyltar till företaget. Enligt beslutet är tingsrätten inte behörig att pröva ärendet.

I den ursprungliga stämningen mot Transportstyrelsen krävde Tesla att myndigheten skulle tvingas låta bilföretaget hämta ut registreringsskyltar direkt hos tillverkaren, vid vite om en miljon kronor. Tingsrätten biföll kravet från Tesla, men Transportstyrelsen överklagade till hovrätten, som beslutade att undanröja tingsrättens beslut. Hovrätten ifrågasatte också om frågan över huvud taget kunde prövas i allmän domstol.

Nu har tingsrätten prövat den principiella frågan om allmän domstol är rätt forum för den aktuella processen. Tingsrättens slutsats är nu att den som allmän domstol inte är behörig att pröva frågor som enligt författning ska prövas av andra myndigheter. Därmed avvisas Teslas talan, eftersom den byggde på förordningen om fordons registrering. Av förordningen framgår att Transportstyrelsen är den myndighet som har beslutanderätten i de frågor som omfattas av förordningen.

Därmed har tingsrätten ingen behörighet att pröva Teslas talan. Tingsrätten konstaterar i beslutet att Tesla hade haft möjlighet att få saken prövad i allmän förvaltningsdomstol om bolaget hade överklagat Transportstyrelsens ställningstagande dit.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA