Bild: Tommy Hvitfeldt, Getty Images

Nytt bakslag för Tesla i hovrätten

FACKLIGT2023-12-14

Göta hovrätt har upphävt Norrköpings tingsrätts tillfälliga beslut att låta Tesla hämta registreringsskyltar direkt hos tillverkaren. Beslutet hade överklagats av Transportstyrelsen.

I november beslutade Norrköpings tingsrätt att Transportstyrelsen skulle låta Tesla hämta registreringsskyltar direkt hos myndighetens skylttillverkare. Transportstyrelsen överklagade beslutet till hovrätten.

I förra veckan beslutade hovrätten att tillfälligt stoppa tingsrättens beslut och gav Tesla tillfälle att yttra sig. Nu har hovrätten fattat ett slutligt beslut om att upphäva tingsrättens beslut. Det innebär att processen i hovrätten är avslutad och att den fortsatta prövningen ska göras av tingsrätten i Norrköping. 

Hovrättens prövning har enligt ett pressmeddelande gällt om tingsrätten, utan att först låta Transportstyrelsen yttra sig i frågan, haft fog för sitt beslut att som en så kallad interimistisk säkerhetsåtgärd låta Tesla hämta registreringsskyltar hos tillverkaren. 

”Hovrätten har vid sin prövning inte haft anledning att överväga frågor med anknytning till strejkrätten eller andra arbetsrättsliga frågor”, förklarar hovrättsrådet Ulrik Lönnmyr i pressmeddelandet.

För att kunna fatta ett sådant beslut som tingsrätten har gjort, utan att först höra Transportstyrelsen, krävs enligt hovrätten att det finns en omedelbar risk för att Transportstyrelsen skulle kunna sabotera den rätt som Tesla påstår sig ha. Hovrätten anser inte att det finns anledning att tro att Transportstyrelsen, om myndigheten hade fått tillfälle att yttra sig i tingsrätten, omedelbart skulle genomföra sabotageåtgärder eller annars utnyttja sig av möjligheter att obstruera mot Teslas rätt. 

”Inte heller kan Transportstyrelsen, genom att följa sina gängse rutiner för tillhandahållande av registreringsskyltar, anses redan ha vidtagit sabotageåtgärder eller obstruerat mot Teslas rätt”, fastslår Ulrik Lönnmyr.

Både Transportstyrelsen och Tesla har fört en omfattande skriftlig argumentation i hovrätten. Men eftersom beslutet är tillfälligt, och ändå ska omprövas av tingsrätten när Transportstyrelsen har yttrat sig dit, har hovrätten inte sett något skäl att pröva de grundläggande förutsättningarna i övrigt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA