Transportstyrelsen får inte lämna ut registreringsskyltar

FACKLIGT2023-12-06

Efter Transportstyrelsen överklagat den tingsrättsdom som ålade myndigheten att lämna ut registreringsskyltar till Tesla har Göta hovrätt beslutat att inhibera – avbryta verkställandet – av beslutet.

På grund av STs och Sekos sympatiåtgärd till stöd för IF Metalls strejk, som innebär att förbundens medlemmar på Postnord inte delar ut post och paket till Tesla, har registreringsskyltar inte levererats till bilföretaget. Sedan Tesla lämnat in en stämningsansökan mot både Transportstyrelsen och Postnord beslutade Norrköpings tingsrätt 27 november att ålägga Transportstyrelsen att låta Tesla hämta registreringsskyltar direkt hos skylttillverkaren. Tingsrätten beslutade också om ett vite på en miljon kronor för Transportstyrelsen om myndigheten inte efterkom domen.

Efter att Transportstyrelsen överklagat beslutet har Göta hovrätt beslutat att ge prövningstillstånd. Hovrätten har samtidigt beslutat om inhibition av tingsrättens beslut, vilket innebär att det tills vidare inte får verkställas. Det betyder att Tesla i väntan på hovrättens dom inte kommer att få tillgång till registreringsskyltar till nya bilar.

Innan hovrätten fattar sitt slutgiltiga beslut kommer Tesla att ges möjlighet att slutföra sin talan i domstolen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA