Annons:

Bild: Getty Images, Mostphotos

Facken vill gå in på Postnords sida i rättsprocess

FACKLIGT2023-12-01

ST och Seko begär att få gå in på Postnords sida i domstolsprocessen med Tesla. Biltillverkaren har stämt Postnord sedan leveranserna av brev och paket uteblivit som en följd av de fackliga sympatiåtgärderna till stöd för IF Metalls strejk. ”Vi anser att våra rättigheter berörs direkt av Teslas stämningsansökan”, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist till Lag & Avtal.

Tidigare den här veckan stämde Tesla Postnord inför Solna tingsrätt med ett krav att få tillgång till den post som på grund av STs och Sekos sympatiåtgärder i grundkonflikten mellan Tesla och IF Metall inte har delats ut till biltillverkaren.

Tingsrätten beslutade i tisdags att ge Postnord tre dagars respit att yttra sig över Teslas krav. Under fredagseftermiddagen kom Postnord med sitt yttrande. Bolaget bestrider stämningen och anser att man inte råder över situationen och hänvisar till force majeure, en juridisk term för oförutsägbara händelser.

”PostNord är neutralt och står utanför konflikten, men har en skyldighet att respektera de åtgärder som vidtagits mot Tesla av Seko och ST”, skriver bolaget i sitt yttrande.

I veckan vände sig även ST och Seko sig till domstolen med en så kallad intervention där fackförbunden begärde att få bli parter i det pågående målet, något som Lag & Avtal var först att rapportera.

– Vi anser att det här målet rör våra rättigheter och att Tesla angriper vår lovliga och lagliga sympatiåtgärd, som gjorts enligt konstens alla regler, säger STs förbundsjurist Joakim Lindqvist.

Han tror att ett beslut i frågan om ST och Seko får vara part i målet kan komma om ungefär en vecka.

I sin ansökan om intervention understryker de två fackförbunden att den pågående strejken liksom STs och Sekos sympatiåtgärder är tillåtna stridsåtgärder på den svenska arbetsmarknaden. Enligt STs och Sekos inlaga är staten liksom Postnord skyldiga att förhålla sig neutrala.

Joakim Lindqvist anser också att det var felaktigt av Tesla att vända sig till allmän domstol med sina krav. I stället borde företaget vänt sig till Post- och telestyrelsen. Myndighetens beslut kan sedan överklagas till förvaltningsrätten.

– Tesla använder inte de arbetsrättsliga lagarna utan åberopar postlagen, och verkar anse att den ska trumfa den grundlagsskyddade konflikträtten. Postlagen är en förvaltningsrättslig lag och upplever Tesla att den inte följs borde man vända sig till tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen, säger Joakim Lindqvist.

STs biträdande förhandlingschef Niklas Simson har tidigare sagt till Publikt att Tesla inte verkar förstå den svenska arbetsmarknaden.

– Tesla lägger väldigt mycket energi på att få saker prövade när man i stället skulle kunna teckna kollektivavtal. Då får de fredsplikt och kan bedriva sin verksamhet som alla andra framgångsrika företag här i landet, sade Niklas Simson i intervjun med Publikt.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA