Tjänstepension utan åldersgräns

PENSION2013-10-04
Parterna inom kommuner och landsting har skrivit på ett nytt pensionsavtal. Avtalet gäller dem som är födda tidigast 1986 och saknar både nedre och övre åldersgräns för intjänande av pension.

Det nya avtalet för dagens unga kommun- och landstingsanställda innebär att man tjänar in till pension fullt ut från det man börjar arbeta fram tills man slutar, oavsett ålder. Fram till den så kallade las-åldern, den ålder till vilken man har rätt att kvarstå i arbete, betalar arbetsgivaren 4,5 procent på inkomster upp till cirka 35 000 kronor och 30 procent på lön därutöver.

I dag är ”las-åldern” 67 år, men om gränsen höjs i framtiden följer pensionsrättigheterna med. Även efter det betalar arbetsgivaren in till pension, men då bara 4,5 procent oavsett inkomst.

Den anställde tjänar också in pensionsrättigheter vid föräldraledighet och sjukdom.

Åsa Forsberg inom Offentliganställdas förhandlingsråd, hävdar i ett pressmeddelande att avtalet är det bästa bland de så kallade avgiftsbestämda avtalen på arbetsmarknaden.

– Det är viktigt att ha ett avgiftsbestämt avtal som faktiskt följer livsinkomstprincipen och som samtidigt ger en pensionsavsättning vid sjukdom och föräldraledighet och dessutom ger ett efterlevandeskydd vid dödsfall.

I avtalet på statens område, PA03, finns en nedre åldersgräns för pensionsintjänande på 23 år i den del av tjänstepensionen som är avgiftsbestämd. Avtalet har också en förmånsbestämd del, som främst har betydelse för personer med hög lön. I den delen är åldersgränsen 28 år.  Arbetsgivarverket vill ha ett rent avgiftsbestämt pensionsavtal även inom den statliga sektorn. I samband med det nya löneavtal som Offentliganställdas förhandlingsråd slöt på fredagen för statliga myndigheter kom parterna överens om att inleda förhandlingar om ett nytt tjänstepensionsavtal.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.