Trafikverket vill ha uppsagda från Ericsson

ARBETSMARKNAD2016-12-14

Genom Trygghetsrådet går Trafikverket in i ett rekryteringssamarbete med Ericsson. Meningen är att medarbetare som sägs upp från Ericsson ska kunna anställas av Trafikverket om det visar sig att de har rätt kompetens.

De statliga infrastruktursatsningarna innebär ökade anslag till Trafikverket. Det medför ett stort rekryteringsbehov för myndigheten i samband med digitalisering och automatisering.

Trafikverket kommer att behöva nyrekrytera närmare 2 000 personer. I beräkningarna ingår kommande pensionsavgångar. Det är för att hitta personer som kan passa in i de rekryteringarna som Trafikverket nu i samarbete med Trygghetsrådet inleder en process för att att anställa medarbetare som lämnar Ericsson. Enligt Trygghetsrådet kommer cirka 1 200 personer med relevant kompetens att lämna Ericsson redan vid årsskiftet.

Den kommande processen kommer bland annat handla om att kartlägga kompetenser, kontrollera intresset hos medarbetarna inom Ericsson och diskutera finansiering och eventuell utbildning.

”Vi tror att samarbetet med Trygghetsrådet bidrar till att vi bättre kan möta det omfattande behov av utveckling och rekrytering som Trafikverket har. Telekomindustrin har under lång tid utvecklat tekniska lösningar och transportsektorn står inför ett omfattande teknikskifte, varför det är min förhoppning att vi ska kunna hitta den kompetens transport- och infrastruktursektorn behöver för att klara omställningen till ett modernt och hållbart transportsystem”, skriver Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA