Annons:

Transport hade inte rätt att utesluta SD-politiker

FACKLIGT2022-12-08

Svenska Transportarbetareförbundet hade inte stöd i sina stadgar för att utesluta medlemmen Mats Fredlund på grund av hans politiska engagemang i Sverigedemokraterna, slår Svea hovrätt fast i en dom. Tidigare har tingsrätten kommit till samma slutsats.

Lastbilschauffören Mats Fredlund uteslöts ur Transport i samband med han valdes in som ledamot för SD i Kiruna kommunfullmäktige i valet 2018. Han valde då att stämma fackförbundet och i mars 2021 ogiltigförklarade Stockholms tingsrätt uteslutningen.

Transport överklagade tingsrättens dom till Svea hovrätt, men förlorar alltså nu även där.

Förbundets hållning är att beslutet om uteslutning har tagits i linje med föreningens stadgar. I stadgarna slås det fast att en medlem som bedriver eller stöder en verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt kan uteslutas.

Svea hovrätt anser inte att beslutet om uteslutning haft stöd i förbundets stadgar och att Transport inte haft skäl att utesluta Mats Fredlund på grund av hans politiska engagemang.

”Hovrätten har vid en tolkning av förbundets stadgar funnit att beslutet om uteslutning inte haft stöd i stadgarna. Hovrätten har därför fastställt tingsrättens dom. Varken domstolsprövningen i sig eller tolkningen av förbundets stadgar har inneburit en begränsning av föreningsfriheten”, konstaterar hovrättsrådet Elisabet Brunlid i ett pressmeddelande.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.