Bild: David Lagerlöf

Tullverkets högsta chef får lämna sin tjänst

TULLVERKET2024-02-22

Tullverkets generaltulldirektör Charlotte Svensson lämnar sin tjänst. Regeringens beslut är fattat efter samråd med Charlotte Svensson, enligt ett pressmeddelande från finansdepartementet.

Generaltulldirektören Charlotte Svensson lämnar uppdraget som chef för Tullverket, meddelade regeringen på torsdagen.

Omläggningen av kriminalpolitiken i syfte att möta den organiserade brottsligheten uppges i pressmeddelandet vara skälet till att regeringen vill se en ny myndighetsledning.

”Tullverket har en central roll i det arbetet och myndigheten får nya verktyg och muskler att bekämpa brottsligheten. Charlotte Svensson har gjort flera viktiga insatser för Tullverket, inte minst genom att stärka det underrättelsebaserade arbetet. Nu behöver en ny ledning ta vid som kan genomföra det arbetet med nya perspektiv”, kommenterar finansminister Elisabeth Svantesson, M, skiftet på generaldirektörsposten.

Enligt pressmeddelandet lämnar Charlotte Svensson sitt uppdrag efter samråd med regeringen. Hon blir i stället ansvarig för en utredning om kommuners möjligheter att göra bakgrundskontroller av sina anställda.

Charlotte Svensson har vid upprepade tillfällen fått ta emot hård intern kritik från medarbetare på myndigheten. Bland annat har hennes ledarstil och myndighetens arbetssätt ifrågasatts.

I väntan på ett en ny ordinarie generaltulldirektör rekryteras kommer Tullverkets överdirektör Johan Norrman att vikariera på posten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Tullverket
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA