Tunga instanser avråder från nya regioner

REGIONER2018-09-04
Arbetsgivarverket, Statskontoret och Polismyndigheten är negativa till indelningskommitténs förslag om ny regional indelning för de statliga myndigheterna. Sveriges Kommuner och Landsting och flera stora myndigheter är dock positiva, visar en genomgång av remissvaren.

Indelningskommittén har haft i uppdrag att föreslå en samordnad regional indelning för de statliga myndigheter som den bedömer att det är relevant för. I kommitténs huvudförslag föreslås sex regioner. Det finns också ett andra alternativ - som utgår från Polismyndighetens regionindelning.

Men flera tunga instanser, däribland Arbetsgivarverket, avstyrker den föreslagna regionindelningen. Enligt statens arbetsgivarorganisation bör frågan om en myndighetsgemensam indelning överlämnas till myndigheterna att själva avgöra och genomföra utifrån verksamhetens behov.

Även Statskontoret avstyrker utredningens huvudförslag, med hänvisning till att det inte löser problemen med nuvarande indelning och att samordningsvinsterna är för små i förhållande till kostnaderna. Däremot delar man utredningens bedömning av behovet av en mer gemensam geografisk indelning av staten.  

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen invänder också mot kommitténs huvudförslag. Polismyndigheten förordar ”med bestämdhet” det andra alternativet, en regional indelning som motsvarar myndighetens nuvarande sju regioner. Det skulle innebära ”stora svårigheter” med en ny omorganisation när myndigheten precis ombildats och dessutom ska växa mycket de närmaste åren, skriver man. Säkerhetspolisen resonerar på ett liknande sätt.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är positivt till kommitténs förslag på ny gemensam geografisk indelning för de tio föreslagna statliga myndigheterna, men anser att fler myndigheter behöver inkluderas. SKL nämner exempelvis Försäkringskassan, Energimyndigheten, Vinnova och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Till de positiva hör Migrationsverket, som skriver att myndigheten visserligen får ändra lite på sin regionala indelning men att fördelarna överväger nackdelarna. Inte heller Skogsstyrelsen ser några problem med att göra om sina tre regioner till sex. Arbetsförmedlingen konstaterar att myndigheten nyligen ändrat sin regionala indelning, i linje med indelningskommittén förslag. Andra myndigheter som är positiva eller i huvudsak positiva är Arbetsmiljöverket, Lantmäteriet och Trafikverket.

TCO tillstyrker förslaget beträffande Arbetsförmedlingen och välkomnar att Arbetsförmedlingen får en ökad regional förankring, men kommenterar inte förslaget för övriga myndigheter. Centralorganisationen skriver också att man inte tar ställning till om den föreslagna geografiska indelningen är den mest ändamålsenliga.

Indelningskommitténs förslag
Bild: SCB/Malin Hansson
Indelningskommitténs förslag

Indelningskommitténs förslag

Sex regioner förordas:

• Jämtland, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

• Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland, Örebro

• Gotland, Stockholm

• Jönköping, Kalmar, Östergötland

• Halland, Västra Götaland

• Blekinge, Kronoberg, Skåne.

Följande myndigheter bör enligt indelningskommittén ha en samordnad geografisk indelning: Arbetsförmedlingen, Försvarsmakten, Kriminalvården,  Migrationsverket, Polismyndigheten, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Tillväxtverket, Trafikverket, Säkerhetspolisen och Åklagarmyndigheten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.