De sex regionerna överenstämmer med de civilområden som regeringen tidigare har beslutat om.
De sex regionerna överenstämmer med de civilområden som regeringen tidigare har beslutat om.

Ingen tidsplan för ny regionindelning

STATSFÖRVALTNING2022-05-31
Regeringen har beslutat om en ny förordning om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. Men än så länge gäller den bara för Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter, som redan är indelade i de sex regioner som beslutet föreskriver. Någon plan för när andra myndigheter ska använda regionindelningen finns inte.

Den nya förordningen om regional indelning gäller myndigheter ”i den omfattning som regeringen föreskriver i myndighetens instruktion eller i någon annan förordning eller beslutar särskilt”. Både Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter har redan infört den nya regionala indelningen, som överensstämmer med det förslag som Indelningskommitténs lämnade 2018 och de civilområden som regeringen nyligen beslutat att införa.

Andra myndigheter med regional organisation, som Polisen, Migrationsverket och Arbetsmiljöverket, har inte fått några förändringar i sin instruktion. I sitt remissvar till Indelningskommitténs förslag var Polisen mycket negativ till att ändra sin regionala indelning.

Oskar Thorslund, ämnesråd vid finansdepartementet, säger till Publikt att det inte finns någon plan för vilka ytterligare myndigheter som ska anpassa sig till den nya förordningen eller när det ska ske:

– Det finns inga sådana uttalanden att förhålla sig till. Också Trafikverket och Försvarsmakten har fått uppdrag att beakta respektive analysera regeringens förslag. Syftet är att variationen i indelning ska minska. De nya civilområdena fastställs och den verksamheten ska bedrivas med den indelningen som grund. Den här förordningen är mer generell. Den innebär att man fastställer sex områden som ska användas av de myndigheter som regeringen bestämmer, respektive kan användas av de myndigheter som själva bestämmer att det är lämpligt, säger Oskar Thorslund.

I höstens budgetproposition kan det komma ytterligare någon form av inriktning för framtiden som kan tänkas ligga i närheten av de nu fattade besluten, bedömer Oskar Thorslund. Han understryker också att dessa beslut enbart handlar om statens verksamheter och inte berör regionernas organisation.

För de två myndigheter som redan nu omfattas av regeringens beslut innebär det alltså ingen förändring. Statens servicecenter införde den regionindelning som regeringen nu fastställt 1 januari 2021. Inför beslutet konstaterade en intern utredning att de nya regionerna skulle bli jämnare i storlek än de tidigare fyra:

”Det ger bättre förutsättningar för regioncheferna att leda och styra en växande verksamhet, att delta i och utveckla statlig samverkan på regional nivå samt att säkerställa samordning på lokal nivå. Vi vill dock understryka att Sveriges geografiska skillnader och skillnader mellan storstäder och glesbygd innebär att de verksamhetsmässiga förutsättningarna och förutsättningar för ledning och styrning aldrig kommer att kunna bli helt lika mellan regionerna”, konstaterade utredningen.

Arbetsförmedlingen införde den nu aktuella regionala indelningen 2019.

Trafikverket har fått regeringens uppdrag att redovisa hur myndighetens regionala indelning behöver förändras för att anpassas till och överensstämma med de civilområden som kommer att inrättas på regional nivå, och som sammanfaller med den nya förordningens regionala indelning. Myndigheten ska svara regeringen senast 1 november.

Ny regional myndighetsindelning

Den nya gemensamma myndighetsindelningen överensstämmer med de sex civilområden som presenterades i samband med regeringens beslut om beredskapsmyndigheter

  • Norra området: Västernorrlands, Jämtlands, Västerbotten och Norrbottens län
  • Mellersta området: Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län
  • Östra området: Stockholms och Gotlands län
  • Sydöstra området: Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län
  • Västra området: Hallands och Västra Götalands län
  • Södra området: Kronoberg, Blekinge och Skåne län

Källa: Regeringens pressmeddelande

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.