Tveksam kvalitet på många forskarutbildningar

HÖGSKOLAN2019-02-04
Tre av fyra forskarutbildningar på landets lärosäten får omdömet "hög kvalitet" i Universitetskanslersämbetets, UKÄs, utvärdering. De övriga får omdömet ifrågasatt kvalitet.

I UKÄs granskning omfattar 95 forskarutbildningar inom 13 olika forskningsämnen. Var fjärde utbildning har fått underkänt i minst en av de sex aspekter UKÄ har granskat. Majoriteten av de utbildningar som ifrågasätts har fått anmärkningar inom endast ett av de sex aspektområdena. Två aspektområden, miljö, resurser och område samt utformning, genomförande och resultat, har fått omdömet ifrågasatt kvalitet långt fler gånger än övriga.

”Problemen består bland annat i för få handledare och brist på ämneskompetens i handledargruppen, samt att forskarutbildningsmiljön är för liten. Det har också handlat om att lärosätena har svårigheter att säkerställa doktorandernas måluppfyllelse, både när det gäller kursutbud och examinering”, kommenterar UKÄs utredare Susanna Lindenskoug i ett pressmeddelande.

Av de utbildningar som fick ifrågasatt kvalitet hade fyra av fem färre än tio doktorander. En liten forskarutbildningsmiljö med få doktorander har ofta begränsade resurser sett till handledare, begränsat kursutbud och alltför småskalig seminarieverksamhet, konstaterar UKÄ.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.