Umeåanstalten anmäls för underbemanning och stress

KRIMINALVÅRDEN2022-05-03

Underbemanning och otydlig arbetsorganisation skapar dålig arbetsmiljö på Kriminalvårdens anstalt i Umeå, menar ett skyddsombud i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Stressen bland medarbetarna leder till säkerhetsbrister som olåsta dörrar och uteblivna visitationer, enligt anmälan.

Anstalten i Umeå har nyligen utökat antalet platser och genomgått en omorganisation. Förutom underbemanning har detta lett till oklarheter när det gäller arbetsledning och prioriteringar, skriver skyddsombudet i sin anmälan.

Enligt skyddsombudet vittnar medarbetare om stress och känslor av att vara otillräckliga, vilket bland annat gått ut över sömnen.

Bristerna i arbetsmiljön har enligt anmälan lett till ett flertal incidenter under den senaste tiden, exempelvis olåsta dörrar, ronderingar som inte genomförts och utebliven informationsöverföring.

Enligt ledningen för anstalten i Umeå har en rad åtgärder vidtagits, såsom tillfälliga rutiner för slussning och matutdelning. En ny mötesstruktur har också införts för att öka tydligheten.

Arbetsgivaren poängterar också att ett större antal kriminalvårdare utbildas under våren och att dessa successivt kommer att börja jobba inom verksamheten under vår, sommar och höst.

Skyddsombudet, som efterlyst en tydligare arbetsorganisation och prioriteringar, anser dock inte att arbetsgivarens åtgärder ät tillräckliga och kopplar nu in Arbetsmiljöverket.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.