Ungdomshem får kritik för otillräcklig bemanning

STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE2023-01-27

Bemanningen på Statens institutionsstyrelses ungdomshem Vemyra har inte varit tillräcklig för att uppfylla gällande föreskrifter, konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, IVO, i en tillsynsrapport. Det har enligt rapporten lett till våld, trakasserier och övergrepp bland barn och unga.

I den tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg gjort på ungdomshemmet Vemyra i Sollefteå framkommer att barn lämnats ensamma med varandra på grund av personalbrist. Det har i sin tur lett till att barnen och ungdomarna utsatt varandra för våld, hot, trakasserier och övergrepp.

Utifrån uppgifterna drar tillsynsmyndigheten slutsatsen att bemanningen vid Vemyra inte varit anpassad för att ge en trygg och säker vård i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt socialtjänstlagen.

Enligt de intervjuer med chefer och medarbetare som myndigheten har gjort ska flera anställda ha slutat samtidigt som många av de kvarvarande känner sig trötta och slutkörda.

Ungdomshemmet får även kritik för personalens bemötande. Under förra året tog Inspektionen för vård och omsorg emot flera anmälningar som rörde bland annat övervåld och sexuella övergrepp. Anklagelserna har inte kunnat bekräftas, men tillsynsmyndigheten konstaterar ändå att otryggheten bland barnen och ungdomarna är ett problem och att personalens bemötande behöver förbättras.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

SiS
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.