Bild: Ebba Ahlrot/Regeringskansliet

Utredning föreslår stärkt skydd för statsanställda

HOT OCH VÅLD2024-01-12

Skärpta straff för våld och hot mot tjänsteman, kriminalisering av förolämpningar samt minskad exponering av tjänstemäns namn. Det är några av de åtgärder som en utredning nu föreslår i syfte att stärka skyddet för offentliganställda.

Under en pressträff på torsdagen presenterade regeringens särskilde utredare John Ahlberk utredningens förslag för att minska offentliganställdas utsatthet för våld, hot och trakasserier. Han konstaterade att problemen ökat och att det får konsekvenser för den enskilda medarbetaren, men även för myndighetsutövningen och samhället som helhet.

Utredningens betänkande innehåller bland annat förslag om ett bredare skydd för offentliganställda och deras närstående, skärpta straff för våld eller hot mot tjänsteman samt att förolämpning mot tjänsteman blir ett nytt brott.

Det faktumet att det här brottet inte varit under allmänt åtal tycker vi är klart olämpligt. Att kriminalisera det blir en tydlig signal om att statsmakten ställer sig på de offentliganställdas sida och att man inte ska behöva tåla den här typen av kränkningar och förolämpningar, sade John Ahlberk under pressträffen.

Han förtydligade att förslaget tar sikte på grova verbala angrepp, inte uttryck som ”polis, polis, potatisgris”.

Om ni vill att jag ska ge några exempel: ”din jävla hora” eller ”din jävla fitta”. Den typen av uttalanden ska man inte behöva höra.

Utredningen föreslår också att det ska bli möjligt att minska exponeringen av beslutsfattares eller handläggares namn när en myndighet informerar om ett beslut. Namnet blir dock inte helt anonymiserat utan kommer att kunna begäras ut i efterhand.

Vi tror att förslaget kommer ha en positiv påverkan på utsattheten. Det blir inte en slentrianmässig expediering av namnuppgifterna till parterna. Man åstadkommer också en viss tidsfördröjning som gör att det krävs ytterligare åtgärder för att agera om man får ett beslut och blir förbannad, sade John Ahlberk.

Justitieminister Gunnar Strömmer, M, deltog vid pressträffen och tog emot utredningen. Förslagen ska nu skickas ut på remiss innan regeringen sedan tar ställning till dem.

Vi ska analysera förslagen närmare och kommer med vändande post att skicka ut dem på remiss. Vi ser fram emot att ta del av de synpunkter som kan komma fram under den processen. Men den grundläggande inställningen är att genomföra det som utredningen föreslår, med reservation för att det kan komma fram förslag eller synpunkter som vi måste beakta under den kommande beredningen, kommenterade Gunnar Strömmer den fortsatta processen.

Utredningens förslag i korthet

  • Brotten våld eller hot mot tjänsteman breddas och förtydligas. Bland annat föreslås att hot mot tjänsteman inte bara ska omfatta hot om våld utan även hot om andra brott.
  • Hårdare straff föreslås för våld eller hot mot tjänsteman. Maxlängden kan öka från två till tre år.
  • Utredningen föreslår att brottet förolämpning mot tjänsteman införs.
  • Upprepade fall av våld, hot, angrepp eller förolämpning av tjänsteman ska kunna klassas som olaga förföljelse.
  • Möjlighet till minskad exponering av namnuppgifter vid underrättelse av beslut.
  • Utredningen lämnar även alternativa förslag som innebär att polisanställda i undantagsfall kan använda ett tjänstgöringsnummer i stället för namn, samt förslag om sekretess inom personaladministrativ verksamhet och uppgifter om polisstudenter.

Samtliga förändringar föreslås träda i kraft 1 juli 2025.

Källa: Regeringen.se

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA