Utredning: Fusk för miljarder i välfärden

SOCIALFÖRSÄKRINGAR2019-06-03
Det sker felaktiga utbetalningar på 8,7 miljarder kronor från de svenska välfärdssystemen varje år. Det bedömer Delegationen för korrekta utbetalningar, som föreslår att det inrättas en funktion med nationellt ansvar för att motverka felen.

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har regeringens uppdrag att arbeta emot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och se till att ersättningar verkligen går till dem som ersättningarna är avsedda för. Nu presenterar delegationen tre delrapporter till regeringen.

Den första är en uppskattning av hur omfattande de felaktiga utbetalningarna egentligen är. Delegationen har gått igenom 13 ersättningssystem som sammanlagt kostar cirka 185 miljarder kronor per år. Enligt underlaget betalas årligen ut cirka 8,7 miljarder kronor för mycket från dessa system. Totalt motsvarar det 4,7 procent av utgifterna.

Delegationens uppfattning är att de sökande orsakar 75 procent av felen, genom att lämna felaktiga uppgifter eller genom att inte berätta om ändrade förhållanden. Två tredjedelar av de fel som orsakas av sökande är misstänkt avsiktliga fel, enligt rapporten.

”Vår undersökning visar också att ersättningar som inte får kombineras i vissa fall betalas ut samtidigt, detta sker dock i relativt liten utsträckning. Vi bedömer att en stor del av felen går att komma till rätta med inom ramen för befintliga system och strukturer”, skriver delegationens ordförande Sven-Erik Österberg i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Enligt Sven-Erik Österberg är styrningen och återrapporteringen av arbetet mot felaktiga utbetalningar bristfälliga och ansvaret otydligt. Det finns ingen samlad redovisning av omfattningen av arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar och bidragsbrott från de svenska välfärdssystemen:

”Vi konstaterar också att myndigheterna lägger ner betydande tid och resurser på arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar men att det även på myndighetsnivå finns ett behov av ett samlat ansvar för frågan. Det skulle också öka möjligheterna till ett långsiktigt strategiskt arbete som även inkluderar samverkan mellan myndigheter. Vår slutsats är att det behöver inrättas en funktion som får ett övergripande nationellt ansvar för arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar.”

Delegationen har låtit genomföra en attitydundersökning som visar att fusk med bidrag har blivit mindre accepterat. Yngre har dock en mer tillåtande attityd än äldre. Undersökningen tyder på att fusk med bidrag är mindre accepterat i dag än vad det varit tidigare.

Undersökningen visar att uppfattningen bland de svarande är att fusket är utbrett. Detta är oroväckande eftersom felaktiga utbetalningar, upplevda eller faktiska, undergräver förtroendet för välfärdssystemen, konstaterar Sven-Erik Österberg i debattartikeln.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Inlagt av Kjell Nilsson (ej verifierad) mån, 06/10/2019 - 15:16
I sammanhanget bör det påpekas att delegationens uppgifter bygger på högst tvivelaktiga gissningar. Se Alstermarks och Johnssons replik: https://www.dn.se/debatt/repliker/siffrorna-bygger-pa-statligt-organiserade-gissningslekar/
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.