Erik Slottner.
Bild: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Erik Slottner.

Utredning vill att myndigheter ska låna ut personal i större utsträckning

STATSFÖRVALTNING2022-11-03

Det finns inga principiella hinder för utlåning av personal mellan statliga myndigheter, fastslår en utredning som överlämnades till regeringen i veckan. ”Jag välkomnar att myndigheterna nu får bättre kunskap om hur de kan förbereda sig för personallån”, kommenterar civilminister Erik Slottner, KD, betänkandet i ett pressmeddelande.

Justitierådet Thomas Bull har haft regeringens uppdrag att lämna förslag om hur förutsättningarna för utlåning av personal mellan myndigheter ska kunna förbättras. Syftet har varit att effektiviteten och beredskapen i statsförvaltningen ska öka. I en promemoria klargör utredaren vad som är viktigt att tänka på vid utlåning av personal och vad som kan göras för att det ska bli vanligare.

Bakgrunden till att utredningen tillsatts är att många myndigheter tillfälligt lånade ut personal till andra myndigheter under pandemin. Samtidigt blev andra personallån aldrig av, med hänvisning till oklarheter gällande regelverket och det praktiska genomförandet.

Både myndigheter och arbetstagare är enligt utredaren Thomas Bull på det stora hela positivt inställda till att delta i lån av personal och till att personallån sker mellan myndigheter. Men många myndigheter saknar rutiner för personallån, och sådana lån har ofta varit beroende av sedan tidigare upparbetade personliga kontakter mellan olika myndigheter.

Enligt Thomas Bull finns det inga principiella hinder för myndigheter att låna personal av varandra. Personallån är ett samarbete som regleras i myndighetsförordningen, som slår fast att myndigheter ska verka för att genom samarbete med andra ta till vara de fördelar som kan finnas.

Personallån är enligt utredaren dessutom bra för myndigheternas verksamhet, för staten som helhet och för de enskilda statsanställda. Thomas Bull anser därför att myndigheterna bör använda sig av personallån i större utsträckning än vad som sker i dag. Utredningen rekommenderar att Arbetsgivarverket utvecklar sitt arbete med att ge myndigheterna stöd och att myndigheterna själva ser till att vara bättre förberedda för personallån.

I ett pressmeddelande kommenterar civilminister Erik Slottner, KD, utredningens betänkande: ”Att myndigheter under regeringen samarbetar genom att låna ut personal skapar förutsättningar för en ökad effektivitet i statsförvaltningen och en bättre beredskap för att hantera krissituationer”, konstaterar han.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.