Bild: Getty Images

Utsläppen från svenska myndigheter ökar

KLIMAT2024-04-15

De statliga myndigheterna ökade sina utsläpp från tjänsteresor med tolv procent under 2023 jämfört med året innan, visar en sammanställning av ännu opublicerade siffror som gjorts av TV4 Nyheterna.

Under pandemin minskade utsläppen av koldioxid från statsanställdas tjänsteresor påtagligt. Men nu växer de på nytt och närmar sig 2019 års nivåer, enligt de siffror myndigheterna själva rapporterar in till Naturvårdsverket, som TV4 tagit del av. Under förra året orsakade myndigheternas tjänsteresor utsläpp av 102 miljoner ton koldioxid. Det var enligt TV4 en ökning med tolv procent jämfört med året innan.

Högst upp på listan över myndigheternas utsläpp från tjänsteresor ligger Lunds universitet.
”Det är beklagligt”, tillstår vicerektor Per Mickwitz i en intervju med TV4.

”Det finns mycket mer att göra men vi vill vara ett internationellt toppuniversitet och vi kommer att fortsätta flyga i framtiden”, konstaterar Per Mickwitz.

Ytterligare fem lärosäten ligger på placeringarna två till sex på listan över myndigheterna med de största utsläppen från tjänsteresor.

Bland de tio myndigheter som släpper ut mest från korta flygresor under femtio mil finns enligt TV4 tre universitet. Sämst till ligger Umeå universitet, som under 2023 släppte ut nästan 900 000 kilo koldioxid från korta flygresor.

”Det är mycket. Det är jätteviktigt för oss att bedriva forskning och utbildning av hög kvalitet men också att minska klimatbelastningen av vår verksamhet. Jämfört med innan pandemin har vi minskat våra flygresor med 40 procent”, säger universitetsdirektör Hans Wiklund till TV4.

Naturvårdsverket kommer när resultaten ställts samman att publicera en samlad översikt över de statliga myndigheternas koldioxidutsläpp i samband med tjänsteresor.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA