Var tionde blev bidragstagare

SJUKREGLER2013-04-25

Nästan var tionde som utförsäkrades 2010 blev beroende av ekonomiskt bistånd från kommunen. Det visar en granskning som ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, gjort. Inspektionen efterfrågar också bättre dokumentation av Arbetsförmedlingens insatser för de utförsäkrade.

ISF har på regeringens uppdrag granskat vad som hänt de 41 000 personer som utförsäkrades från Försäkringskassan 2010.

De flesta gick över till den tre månader långa arbetslivsintroduktion som Arbetsförmedlingen erbjuder. Att delta i introduktionen är en förutsättning för att få ekonomisk ersättning i form av aktivitetsstöd.

Ungefär hälften blev återigen sjukskrivna och var tillbaka hos Försäkringskassan inom ett år.

ISF har också granskat hur många av de utförsäkrade som fick ekonomiskt bistånd från kommunerna – det som tidigare kallades socialbidrag.

2009 – före utförsäkringen – hade 2,5 procent ekonomiskt bistånd från kommunen under minst sex månader. Inom ett år efter utförsäkringen hade siffran ökat till 8,6 procent, eller 3 500 personer.

ISF har även tittat på kontakterna mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. På den presskonferens där ISF presenterade sin granskning sade projektledaren Ola Leijon att Arbetsförmedlingen inte gjort någon ordentlig dokumentation av de insatser som gjorts under arbetslivsintroduktionen. Därför gick det inte att utvärdera vad som fungerat bra och vad som fungerat dåligt.

Det behövs en fördjupad samverkan mellan myndigheterna, ansåg Ola Leijon som också framhöll att både Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör bedömning av arbetsförmåga, men med helt olika utgångspunkter.

En person kan få veta att hon är för sjuk för att få hjälp av Arbetsförmedlingen och för frisk för att få sjukpenning från Försäkringskassan.

– Man måste kunna förklara varför man kommer fram till olika resultat, vad det betyder och vilka konsekvenser det får, sade Ola Leijon.

Han menade att det skulle behövas ett ”återvändarmöte” där den som söker förnyad sjukpenning efter att ha blivit utförsäkrad får träffa handläggare från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och eventuellt även sin arbetsgivare och någon från sjukvården.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

ÄMNEN:

Sjukregler
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.