Vart tionde beslut om asyl kan ifrågasättas

MIGRATIONSVERKET2018-12-04
Var tionde asylsökande får inte en helt korrekt bedömning av sitt ärende, visar Migrationsverkets egen analys av sin utrednings- och beslutsverksamhet. Ett stort problem är personalomsättningen. I över hälften av asylprövningarna byts handläggaren ut.
Av:  Carl von Schéele

Migrationsverket gör en årlig kvalitetskontroll av sina asylärenden och anknytningsärenden. Dessutom har myndigheten gjort en mindre utvärdering av studerandeärenden. 

Slutsatsen är att var tionde av de asylsökande får en bedömning som kan ifrågasättas, men bara en av hundra ansökningar är helt felaktig enligt rapporten. 

Migrationsdomstolarna ändrar dock sällan besluten. Hittills i år har domstolarna ändrat åtta procent av de asylärenden som överklagats.

Migrationsverket framhåller i ett pressmeddelande att kvaliteten i ärendehanteringen har förbättrats sedan förra årets undersökning, inte minst gäller det asylärendena. 

”Vi ser klara förbättringar i frågor som är av central betydelse för den rättsliga kvaliteten”, kommenterar rättschef Fredrik Beijer

Samtidigt visar kvalitetsanalysen på brister i många delar av handläggningen av asylärenden. De interna granskarna är inte helt nöjda och skriver ”att den rättsliga kvaliteten i asylbesluten sammantaget inte kan anses vara helt tillfredsställande”. 

Personalomsättning på Migrationsverket är stor. I många ärenden byts handläggarna ut innan något beslut är fattat. Exempelvis kan en handläggare göra intervjun med den asylsökande, medan en annan tar beslutet. 

”Det finns klara rättsliga kvalitetsaspekter som talar för att det bör vara samma person som genomför asylutredningen som är föredragande i beslutet”, konstaterar Migrationsverket i sin utvärdering. 

När det gäller familjeärenden med barn inblandade riktar rapporten stark kritik mot att handläggarna ofta missar att göra en bedömning utifrån barnets bästa med barnkonventionen som utgångspunkt. I vart fjärde fall missas detta, men det har ändå skett en tydlig förbättring sedan förra året, enligt rapporten.  

”Analysgruppen anser dock att resultatet fortfarande inte är tillräckligt bra”, heter det i pressmeddelandet. 

När det gäller anknytningsärenden där maka, make eller sambo, ansöker om uppehållstillstånd, blir besluten inte helt korrekt i sju procent av ärendena. Ett problem är att språket kan vara svårt att förstå i många av besluten och var tionde sökande bedöms inte kunna förstå motiveringen till myndighetens beslut. 

Migrationsverket påtalar också att man i nästan var femte utredning  av anknytningsärendena inte valt rätt utredningsmetod. 

Ett mindre antal studerandeärenden som gäller högskolestudier har också kvalitetskontrollerats och bedöms överlag vara korrekt handlagda. 

I Migrationsverkets pressmeddelande framhålls att det kvalitetshöjande arbete är en lång process och att siffrorna i statistiken blir bättre med åren. 

”Vi är förstås glada att vårt kontinuerliga kvalitetsarbete ger positiva effekter. Samtidigt finns alltid utrymme för ytterligare förbättringar. Därför fortsätter vi arbetet med utbildningar och andra insatser för förbättrad rättslig kvalitet”, kommenterar Fredrik Beijer i pressmeddelandet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.