Civilanställda inom Polisen och Säkerhetspolisen som arbetar med spaningsverksamhet relaterad till grov brottslighet ska kunna få en tillfällig identitet, enligt en lagrådsremiss från regeringen.
Bild: Getty Images.
Civilanställda inom Polisen och Säkerhetspolisen som arbetar med spaningsverksamhet relaterad till grov brottslighet ska kunna få en tillfällig identitet, enligt en lagrådsremiss från regeringen.

Vill ge civilanställda möjlighet att få tillfällig identitet

POLISEN2020-05-29

Regeringen vill ändra lagen så att civilanställda inom Polisen ska kunna få en tillfällig identitet, som kan användas vid bland annat spaningsverksamhet. I nuläget är det bara poliser som kan få en sådan.

Anställda inom Polisen och Säkerhetspolisen som arbetar med spaningsarbete kring grov kriminalitet kan tillfälligt få en så kallad kvalificerad skyddsidentitet. Det innebär till exempel att körkort eller pass tillverkas med påhittade personuppgifter, eller att sådana personuppgifter registreras i folkbokföringen av Skatteverket.

I dag gäller detta dock bara för poliser och inte för civilanställda som har den typen av arbetsuppgifter, vilket regeringen nu vill ändra på, enligt en lagrådsremiss.

Anledningen är bland annat att Polisen ska växa med 10 000 anställda på fyra år, enligt regeringens mål.

”Att skapa en trygg och säker arbetsmiljö är en viktig del i arbetet för att höja attraktiviteten för polisyrket och för andra anställningar inom polisen”, skriver inrikesminister Mikael Damberg, S, i remissen till lagrådet.

I samma lagrådsremiss föreslås också att en polis ska få möjlighet att kroppsvisitera personer som förhörs i Polisens eller Säkerhetspolisens lokaler, om det anses nödvändigt av säkerhetsskäl.

Regeringen föreslår också att patientsäkerhetslagen ändras så att hälso- och sjukvårdspersonal ska bli skyldiga att lämna ut uppgifter om enskilda personer i större utsträckning än vad som är möjligt i dag.

Alla de föreslagna lagändringarna kommer att träda i kraft 1 januari 2021, under förutsättning att förslagen röstas igenom i riksdagen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA