Bild: Getty Images

Vill ge myndighet ökat ansvar för digitalisering

DIGITALISERING2020-10-19
Ekonomistyrningsverket, ESV, vill ge Myndigheten för digital förvaltning, Digg, ett större mandat att bygga en digital infrastruktur och ta fram en strategisk plan för statens digitala investeringar.

Det finns digitala anläggningstillgångar som kan ses som samhällsinvesteringar i stället för verksamhetsinvesteringar. En sådan utgångspunkt skulle enligt ESV bidra till att öka digitaliseringstakten inom förvaltningen. Därför vill ESV att Digg får ansvaret för att ta fram en strategisk plan för den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen som riksdagen och regeringen beslutar om. ESVs förslag innebär att myndigheterna ska informera Digg om befintliga och planerade investeringar. Det ger förutsättningar för att digitala investeringar som är av samma karaktär hanteras på ett likartat sätt, skriver ESV i ett pressmeddelande.

ESV har på uppdrag av regeringen utrett hur förvaltningsgemensamma digitala investeringar i infrastruktur och digitala tjänster ska finansieras. ESV konstaterar i sin rapport att det är ovanligt att denna typ av tillgångar styrs och klassificeras som samhällsinvesteringar. Det finns inte heller någon myndighet med ett tydligt utpekat helhetsansvar för det digitala infrastrukturområdet.

Genom att se förvaltningens digitala investeringar i ett vidare perspektiv kan riksdagen och regeringen utöva en mer strategisk styrning, som i sin tur ökar förutsättningarna för att nå målet om en ökad digitaliseringstakt, anser ESV. Sådana digitala anläggningstillgångar som klassificeras som verksamhetsinvesteringar kan behöva en tydligare styrning och en mer långsiktig finansiering. Därför föreslår ESV att regeringen överväger att tilldela den myndighet som ansvarar för sådana investeringar också anslagsmedel för ändamålet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.