Vill ha genusperspektiv på trafiken

TRAFIKVERKET2020-09-24
Regeringen vill att Trafikverket arbetar utifrån ett genusperspektiv när myndigheten tar fram nästa förslag till nationell plan för trafik och infrastruktur, skriver Dagens Nyheter.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth, S, vill ha ett tydligare fokus på klimatet, på regionförstoring, genus och socioekonomi i nästa nationella plan från Trafikverket. Det handlar om en tydlig förändring jämfört med den plan som regeringen fastställde i maj 2018. Då satsades 622 miljarder kronor i en tioårsplan.

”Om den förra nationella infrastrukturplanen hade ett stort fokus på bostadsbyggande, som att skapa 40 000 bostäder mellan Stockholm och Uppsala där vi bygger fyrspårig järnväg, vill vi att Trafikverket visar hur den plan som vi ska ta beslut om 2022 verkligen för oss närmare klimatmålen, om hur pendling för både män och kvinnor kan förenklas. Nu har jag också tillfört att de ska redovisa genus- och socioekonomiska effekter på det som föreslås”, säger Tomas Eneroth till Dagens Nyheter.

Bakom de nya direktiven till Trafikverket ligger en diskussion om vem som egentligen har mest nytta av höghastighetsjärnvägar och bättre bilvägar, konstaterar tidningen. Ett argument har varit att det är män som åker bil till jobbet eller snabbt vill ta sig mellan till exempel Stockholm och Göteborg medan kvinnor och unga har större behov av en väl fungerande regional och lokal kollektivtrafik.

Närmast ska Trafikverket redovisa ett inriktningsunderlag för nästa nationella plan till regeringen. I underlaget vill regeringen ha förslag till ramar för de närmaste två planperioderna samtidigt.

Infrastrukturministern håller fast vid den planerade satsningen på nya stambanor:

”Jag tror att det viktiga är att vi ökar kapaciteten med nya stambanor, i höga hastigheter naturligtvis, men kanske inte så att tågen går i 320 km/h mellan Borås och Göteborg. Höghastighetståg är per definition de som går i 250 eller mer”, säger Tomas Eneroth till tidningen.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.