Vill hindra direkttilldelning av avtal

KONKURRENSVERKET2019-10-24
Konkurrensverket går i ett remissvar emot regeringens förslag att ge myndigheter inom järnvägsområdet möjlighet att direkttilldela avtal utan upphandling. Men myndigheten är positiv till förslag om ny samlad lagstiftning kring järnvägarna.

I en departementspromemoria har regeringen föreslagit att fyra nya lagar införs för att införliva nya EU-bestämmelser i svensk lag. Konkurrensverket säger i sitt remissvar ja till de fyra lagarna – järnvägsmarknadslag, järnvägstekniklag, järnvägssäkerhetslag och lag om nationella järnvägssystem. Enligt remissvaret kan den föreslagna uppdelningen göra det lättare för aktörer på marknaden, som bara delvis berörs av järnvägsreglerna, att förstå och följa regelverket.

Däremot motsätter sig myndigheten regeringens förslag att berörda myndigheter inom området ska få rätt att direkttilldela avtal i exceptionella fall.  Behovet och konsekvenserna av ett eventuellt sådant undantag behöver utredas ytterligare, anser Konkurrensverket.

Konkurrensverket saknar också förslag om gemensamma informations- och direktbiljettsystem för järnvägsmarknaden i regeringspromemorian. Enligt remissvaret ger de nya EU-reglerna i det så kallade Sera-direktivet möjlighet att införa sådana system. Konkurrensverket konstaterar att en statlig utredning för närvarande ser över möjligheterna att införa ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafik. Myndigheten pekar på att dagens olika biljettsystem i flera fall hindrat konkurrensen på järnvägsområdet.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.