Vill satsa på klimat och biologisk mångfald

NATURVÅRDSVERKET2019-01-31
Sverige har misslyckats med att nå de uppställda klimatmålen, och nu vill Naturvårdsverket prioritera klimat och biologisk mångfald. Det framgår av en redovisning som myndigheten lämnat till regeringen.

Det finns starka skäl att prioritera klimat och biologisk mångfald i miljöpolitiken under de kommande åren, anser Naturvårdsverket. De styrmedel och åtgärder som behövs för att nå miljömålen finns inte på plats, även om utvecklingen är positiv när det gäller bland annat luftkvalitet och försurning. Det visar myndighetens utvärdering av miljömålen.

”Det behöver göras mer för att vi ska nå miljömålen. Många av dagens miljöutmaningar är gränsöverskridande. Här kan Sverige påverka den globala utvecklingen genom att till exempel stärka EUs klimatpolitik och ta en ledande roll i genomförandet av Baselkonventionen om gränsöverskridande handel med avfall”, kommenterar generaldirektör Björn Risinger i ett pressmeddelande.

Den offentliga sektorn har ett stort ansvar att gå före med skärpta krav på bygg- och fastighetssektorn, anser Naturvårdsverket. Myndigheten vill också att staten ska ställa högre miljökrav på sitt eget skogsbruk.

”Den offentliga sektorn har ett stort ansvar att hantera sin egen miljöpåverkan på ett föredömligt sätt. Höga miljökrav i verksamheterna och i upphandlingarna, ansvarsfulla investeringar, och klimatsmart resande är exempel på sådant”, påpekar Björn Risinger. 

Vår konsumtion ligger bakom många av de miljöproblem Naturvårdsverket lyfter fram. Flygresor, livsmedel, elektronik och textilier har stor miljö- och hälsopåverkan. Vår konsumtion av kött och palmolja bidrar till avskogning i tropikerna, som utarmar den biologiska mångfalden och påverkar klimatet. De utsläpp av växthusgaser som konsumtionen orsakar behöver minska kraftigt den närmaste tioårsperioden för att år 2050 vara högst en tiondel av dagens, anser Naturvårdsverket.

För att förbättra styrningen mot miljömålen föreslår Naturvårdsverket bland annat:

 • fler tidiga och breda samhällsekonomiska konsekvensanalyser
 • översyn av subventioner för att minska deras negativa miljöpåverkan
 • analys av incitament och styrmedel för ett långsiktigt hållbart skogsbruk
 • en vässad miljöbalk med stärkt tillämpning.

18 förslag från myndigheter i samverkan

I arbetet med den fördjupade utvärderingen har 26 myndigheter och länsstyrelserna, alla med utpekat ansvar för miljömålen, gemensamt tagit fram 18 förslag på åtgärder till regeringen som handlar om:

 • effektiv hushållning med mark och vatten i samhällsplaneringen,
 • hållbart byggande med minskad miljöpåverkan ur livscykelperspektiv,
 • utredning för attraktivare kollektivtrafik,
 • beredskapskontrakt för samhällsomställning,
 • pilotstudie – regionala center för beredskapslivsmedel,
 • regionalt arbete med hållbar konsumtion och produktion,
 • gemensam kunskap om livsmedelskonsumtionens miljöpåverkan,
 • stöd till lokala och regionala satsningar för en giftfri miljö,
 • kunskapsöverföring om klimatpåverkan från byggmaterial och metoder,
 • miljölastbilspremie,
 • återvätning av torvmarker,
 • förändrad infrastrukturplanering och genomförande av etappmålet om kollektivtrafik, cykel och gång,
 • förbättrad kunskap för hantering av förorenade sediment,
 • kostnadseffektiv restaurering av sjöar och vattendrag,
 • förbättrad hänsyn till vattenmiljöer i skogsbruket,
 • lokala landskapsinitiativ.
 • Källa: Naturvårdsverkets rapport

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.