Det faktum att arbetsgivaren inte kan strunta i ett kollektivavtal, och att brott mot ett kollektivavtal kan leda till "betydande" skadestånd är goda argument för att skriva in åtgärder emot sexuella trakasserier i dessa, enligt rapporten.
Det faktum att arbetsgivaren inte kan strunta i ett kollektivavtal, och att brott mot ett kollektivavtal kan leda till "betydande" skadestånd är goda argument för att skriva in åtgärder emot sexuella trakasserier i dessa, enligt rapporten.

Vill se kollektivavtal som tar upp sextrakasserier

​SEXUELLA TRAKASSERIER2020-02-18

Parterna bör samverka för att få kollektivavtal som fokuserar på sexuella trakasserier, skriver juristen och tidigare jämställdhetsombudsmannen Lena Svenaeus i en rapport från tankesmedjan Arena Idé. Hon framhåller Kanadas fackföreningsrörelse som en inspirationskälla.

I rapporten presenteras forskning och undersökningar om sexuella trakasserier på arbetsplatser i Sverige och andra länder. Lena Svenaeus, arbetsrättsjurist och före detta Jämställdhetsombudsman, drar utifrån sammanställningen slutsatsen att många arbetsplatser saknar rutiner för att utreda och ta emot anmälningar av sexuella trakasserier.

Även om uppropen som följde av metoo-rörelsen har gjort att sexuella trakasserier har lyfts fram behövs ytterligare åtgärder för att komma tillrätta med problemen, anser hon.

”I Sverige finns, såvitt känt, inga kollektivavtal om sexuella trakasserier”, konstaterar Lena Svenaeus i rapporten, som ges ut av tankesmedjan Arena idé.

Enligt rapporten kan kollektivavtal som utformas med fokus på sexuella trakasserier vara ett steg på vägen för att förbättra arbetsgivares hantering av sexuella trakasserier. Lena Svenaeus pekar i rapporten ut Kanada som ett föregångsland, då vissa av landets fackförbund har lyckats få till sådana varianter av kollektivavtal, framför allt på lokal nivå.

”Det handlar om hur utredningen ska gå till, hur snabbt det ska gå och hur lång tid det får gå innan ärendet tas upp, att utredaren ska vara opartisk, skydd för offret och utbildning”, säger Lena Svenaeus till tidningen Arbetsvärlden.

Det faktum att arbetsgivaren inte kan strunta i ett kollektivavtal, och att brott mot ett kollektivavtal kan leda till ”betydande” skadestånd är goda argument för att skriva in åtgärder emot sexuella trakasserier i dessa, enligt rapporten.

Detta är en nyhetsartikel. Publikts nyhetsrapportering ska vara saklig och korrekt. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, Fackförbundet ST, och utformas enligt journalistiska principer samt enligt spelreglerna för press, radio och TV.

Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA