Annons:

Nyhet

Nyheter

I nyhetsarkivet hittar du de nyhetstexter som publicerats, med de senaste först. Vill du söka efter en artikel, använd sökrutan till höger. Du kan även följa Publikts nyheter genom att prenumerera på RSS-flödet.

JämställdhetNyhetMed nuvarande förändringstakt kommer det att dröja till år 2040 innan föräldrar delar lika på föräldraledigheten, konstaterar TCO i samband med att man lanserar årets version av sitt jämställdhetsindex. Under 2018 togs sju av tio föräldrapenningdagar ut av kvinnor.
TransportstyrelsenNyhetDet var fel att avskeda Transportstyrelsens tidigare generaldirektör Maria Ågren, slår Arbetsdomstolen fast i en dom. Hon återfår sin anställning i Regeringskansliet.
OmlokaliseringNyhetVar fjärde anställd säger att de kan tänka sig att lämna Sida när myndigheten flyttar till Botkyrka. Det visar en konsekvensanalys som genomförts av myndigheten.
KollektivavtalNyhetKonflikten i de svenska hamnarna är avblåst. Dagen innan Hamnarbetarförbundets totalstrejk skulle inledas nådde parterna en överenskommelse som ger förbundet ett andrahandsavtal.
SISNyhetEn institution inom Statens institutionsstyrelse, Lövsta ungdomshem, stängs under en period efter omfattande kritik mot hemmet. Ungdomarna omplaceras till andra institutioner.
ÅklagarmyndighetenNyhetÅklagarmyndigheten vill öka antalet åklagare för att möta inflödet av ärenden när Polisen utökar antalet anställda. Utan tillskott av åklagare finns risk för en försämrad arbetsmiljö och att det blir svårare att rekrytera, skriver myndigheten i sitt budgetunderlag.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården begär nästan 800 miljoner kronor extra för 2019 för att finansiera transportorganisationen och komma ikapp tidigare underskott. Inför 2020 vill myndigheten ha ytterligare 650 miljoner kronor. Den akuta platsbristen kräver snabba åtgärder, enligt myndighetens budgetunderlag.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen kommer att avveckla 130 av 242 kontor, främst i glesbygden. Det står klart efter myndighetens styrelsemöte på måndagen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
DiskrimineringNyhetDet var åldersdiskriminering när Luleå tekniska universitet, LTU, satte åldersgränsen 35 år för ett resestipendium till yngre forskare. Enligt Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en sådan åldersgräns olaglig.
KriminalvårdenNyhetSju myndigheter med anknytning till rättsväsendet har mötts för att diskutera det ansträngda läget på svenska häkten. Samtliga myndighetschefer betraktar den höga beläggningen som ett mycket allvarligt läge.
ArbetsförmedlingenNyhetRiksrevisionen inleder en granskning av Arbetsförmedlingen med fokus på om myndigheten är tillräckligt effektiv när det gäller att förmedla jobb till arbetssökande.
HållbarhetNyhetEnligt årsredovisningslagen måste privata företag lämna hållbarhetsredovisningar. Det kravet bör inte ställas på statliga myndigheter, anser Ekonomistyrningsverket.
HögskolanNyhetDet har skett många satsningar på höjd kvalitet vid landets lärosäten till följd av den senaste resursförstärkningen. Den slutsatsen drar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, efter en granskning.
ForskningNyhetRegeringen föreslår att en ny statlig nämnd inrättas för att utreda misstänkt oredlighet i forskning. I regeringens proposition till riksdagen föreslås också ett nytt regelverk kring forskningsfusk.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetArbetsförmedlares dåliga it-stöd orsakar dubbelarbete och onödig administration, skriver Statskontoret i en rapport om Arbetsförmedlingens ”förnyelseresa”. I övrigt har många förändringar genomförts effektivt, enligt rapporten.
Prenumerera på RSS - det senaste från Publikt.se inom Nyhet