Gunilla Gisslevik, Lotta Willerstrand och Mattias Lagerberg har tagit fram det nya budgetverktyget som underlättar för dem som ansöker om forskningspengar.
Bild: Sven Toresson
Gunilla Gisslevik, Lotta Willerstrand och Mattias Lagerberg har tagit fram det nya budgetverktyget som underlättar för dem som ansöker om forskningspengar.

Deras verktyg gör det enklare att söka forskningsbidrag

PÅ JOBBET: HÖGSKOLAN2017-05-30
När fyra olika institutioner vid Göteborgs universitet gick samman tog medarbetarna med sig en flora av olika mallar för budgetering. Nu har ekonomerna, med ST-medlemmen Gunilla Gisslevik i spetsen, tagit fram ett verktyg som besparar alla inblandade både arbets­tid och frustration.

När institutionen för marina vetenskaper bildades 2015 hade forskarna med sig flera olika mallar för budgetering av projekt som helt eller delvis finan­sieras med externa medel.

– Det var väldigt tidsödande och nästan omöjligt att följa upp våra ungefär 300 projekt, säger Gunilla Gisslevik.

Hon och hennes kolleger, Mattias Lagerberg och Lotta Willerstrand, tog därför fram en ny mall för alla forskare som samtidigt gav mer information. Den gjorde IT-enheten om till ett användarvänligt webb­baserat verktyg.

– Problemet med de tidigare mallarna var att dokumenten inte var låsta och hade en tendens att förlora funktioner. Vi hittade också helt miss­visande budgetar som kunde leda till stora under­skott.

många forskare lägger ned mycket tid på sina forskningsansökningar. Så även Jona­than Havenhand, en av de forskare som har testat verktyget i skarpt läge. Han har nyligen gjort två stora ansökningar om forsknings­bidrag till Vetenskapsrådet och Formas.

– Verktyget spar tid för att det är så mycket lättare, konstaterar han.

Jonathan Havenhand berättar att han förut behövde räkna ut kostnader manuellt och att det särskilt för overheadkostnader var väldigt komplicerat – och lätt blev fel.

– Nu får vi ut overheadkostnaderna med en knapptryckning. Det här verktyget underlättar och är mindre frustrerande – både för oss och ekonomerna.

En annan fördel är att flera kan vara inne i programmet samtidigt.

Det underlättar exempelvis när Gunilla Gisslevik ska diskutera med en forskare som befinner sig i Australien.

– Vi kan sitta med samma fönster uppe och diskutera, i stället för att skicka excel­filer mellan oss, säger hon.

Hittills har reaktionerna varit väldigt posi­tiva. Gunilla Gisslevik berättar att forskare sagt att »det här har vi saknat i tjugo år«. Och inte bara forskarna är nöjda. Nyligen fick gruppen ta emot Göteborgs universitets administrativa pris. Priset består av ett diplom och ett bidrag på 15 000 kronor per person för en studieresa.

Gustav Bertilsson Uleberg, kanslichef, är mer än nöjd.

– Verktyget innebär en förenkling av arbetet och arbetstidsbesparing både för ekonomer och forskare, säger han.

Det nya verktyget är också mindre sårbart, anser han.

– Men den främsta vinsten är att det blir en brygga för dialog mellan forskare och ekonomer. Det vinner både arbets­miljön och verksamheten på.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.