STs sektionsordförande Maria Arveheim och HR-konsulten Maria Andrén tror att ett nära ledarskap och ökad frihet för handläggarna har bidragit till bättre hälsa på Skatteverket i södra regionen.
Bild: Henrik Rosenqvist
STs sektionsordförande Maria Arveheim och HR-konsulten Maria Andrén tror att ett nära ledarskap och ökad frihet för handläggarna har bidragit till bättre hälsa på Skatteverket i södra regionen.

Egenkontroll och flexibilitet lyfter hälsan

PÅ JOBBET: SKATTEVERKET2017-02-14
Skatteverkets södra region har lyckats hålla nere sina sjuktal. Viktiga framgångsfaktorer är ett aktivt arbetsmiljöarbete, flexibla lösningar, ökad egenkontroll och ett nära ledarskap.

Sjukskrivningarna ökar på hela arbetsmarknaden, och Skatteverket är en av de myndigheter där regeringen kräver åtgärder. Ett arbete pågår under mottot Hållbart arbetsliv, och en hel del lärdomar hämtas från södra regionen som länge haft en hygglig sjukstatistik. Förra året låg sjuktalet i regionen på 3,9 procent, medan snittet på myndigheten var 4,7 procent.

– Här finns en medvetenhet, vi pratar om arbetsmiljöfrågor hela tiden, sammanfattar STs sektionsordförande Maria Arveheim.

HR-konsulten Maria Andrén, som varit drivande i arbetsmiljöarbetet, tror att strävan efter ett nära ledarskap har varit viktig.

– Cheferna försöker hitta flexib­la lösningar i ett tidigt skede när det uppstår problem, men talar också om framgångsfaktorerna, det som gör att vi trivs.

ST-företrädaren Maria Arveheim delar bilden av en förändring i ledarskapet. Dels är cheferna mer fysiskt närvarande nu när man sitter i kontorslandskap, dels – och kanske främst – har de blivit duktigare på att ha korta, snabba samtal när en medarbetare verkar ha bekymmer, säger hon.

– Det kan till exempel handla om att medarbetare tagit på sig arbetsuppgifter som de inte klarar av och därför inte blir färdiga i tid. Tar chefen upp det går det kanske att hitta andra arbetsuppgifter.

I södra regionen har man också varit generös med att bevilja tjänstledighet på deltid under perioder när medarbetare behöver det, exempelvis av familje­skäl. Även delpension har tidigare beviljats i större utsträckning än i andra regioner, vilket verkar ha påverkat sjukfrånvaron.

– Våra chefer tycker att det har en stor betydelse att kunna tillmötesgå önskemål om tjänstledighet på deltid, säger Maria Andrén.

De som arbetar med bouppteckning, folkbokföring eller på servicekontor är generellt mer sjuka än andra. Men i södra regionen är sjuktalet för dem som arbetar med folkbokföring och bouppteckning lägre än hälften av genomsnittet. Maria Andrén tror att både ledarskapet och handläggarnas grad av egenkontroll har en inverkan.

– I folkbokföringen har man exempelvis infört telefonfria dagar för att kunna jobba i kapp, och när belastningen är extra hård har alla ett ansvar att hjälpas åt.

En annan åtgärd som hon tror minskat stressen är att chefen är tydlig med vad som är ett rimligt antal ärenden för var och en under arbetsdagen.

– Hur man än jobbar kommer ärendena inte att ta slut, säger Maria And­rén. Nu är förväntningarna tydligare, så att man kan känna sig nöjd när man går hem.

Få en hälsosammare arbetsplats

  • Systematiskt arbetsmiljö­arbete i stället för brandkårs­utryckningar.
  • Tidig dialog och flexibla lösningar för individen.
  • Ökad egenkontroll i arbetet.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.