»För att kunna ge och ta positiv eller negativ kritik behöver var och en först fundera över sig själv«, säger Annika Jonsson, till höger. Katarina Jonsson och Thomas Huuva  instämmer.
Bild: Jan Lindmark
»För att kunna ge och ta positiv eller negativ kritik behöver var och en först fundera över sig själv«, säger Annika Jonsson, till höger. Katarina Jonsson och Thomas Huuva instämmer.

Frimodig kritik lyfter deras arbetsmiljö

PÅ JOBBET: KRIMINALVÅRDEN2016-09-20
En utbildning i feedback har lett till ökad öppenhet mellan kollegerna på frivården i Umeå. Misshälligheter tas upp på en gång och hinner inte bli surdegar.

För några år sedan var stämningen på frivården i Umeå låg och tryckt, berättar STs sektionsordförande Thomas Huuva.

– Folk stängde in sig i sina rum och pratade två och två eller tre och tre.

Men den utbildning i feedback som medarbetare och chef gick var inte ett försök att reparera en dålig arbetsmiljö. Det hade inte varit möjligt, menar Thomas Huuva.

– Vi hade kommit en bit på väg med att lösa våra problem när vi gick ut­bildningen, och det var nog en för­ut­sättning för att den skulle fungera. Om man har väldigt svårt att kommunicera skulle de flesta slå ifrån sig ansvaret och tycka att det var en ledningsfråga.

Utbildningens syfte var att lära ut hur man ger och tar emot kritik på ett konstruktivt sätt. Den gav resultat, anser Thomas Huuva.

– Personer som haft lite svårt att kommunicera hände det jättemycket med. Det blir en förändring bara man förklarar hur man själv fungerar och reagerar.

Dålig stämning, misstänksamhet och oro kan ofta bero på subtila händelser, påpekar han. Det kan vara hur en arbetskamrat uttrycker sig eller något man uppfattar i tonläget. Upplevelsen kan bottna i en missuppfattning, som lever kvar om man inte tar itu med den.

– I dag går vi i ökad utsträckning in till kollegan och säger att »nu känner jag att det är något konstigt«, säger Thomas Huuva.

ST-medlemmen Katarina Jonsson tycker också att hon och andra har lärt sig att ta diskussioner på en gång.

– Drar du ut på det är det något som fortsätter att störa. Det är inte farligt att agera, och det kan få svida lite grann. Jag upplever att både jag och andra har blivit lite mer öppna mot varandra.

Utbildningen har gett feedback en legitimitet som man kan ta avstamp ifrån, säger hon.

– Man kan alltid börja med att säga »när vi tränade feedback kom vi överens om att hjälpa varandra, därför vill jag prata med dig om…«.

Annika Jonsson, som tills nyligen var chef på frivården i Umeå, är nöjd med att återkoppling är något som alla ska arbeta med.

– Feedback handlar om att titta på sig själv mera – för att kunna ge och ta positiv eller negativ kritik behöver var och en först fundera över sig själv. Det är också viktigt att ge återkoppling på ett beteende, och inte gå på person.

Den ökade förmågan att kunna ge och ta kritiska synpunkter är också till nytta för frivårdens klienter, anser hon.

– Vårt nya arbetssätt innebär ett mer teambaserat arbete kring klienten, vilket i sin tur medför att vi behöver kommunicera med varandra. Återkoppling blir en naturlig del i arbetet.

Tips för bra feedback på jobbet

  • Prata i gruppen om hur ni ger och tar emot feedback.
  • Vänta inte för länge med feedback, ta diskussionen så snart som möjligt.
  • Beskriv vad den du talar med gör i stället för att tolka hur hen är eller tänker.
  • Lyssna noga och försök förstå varandra.
  • Lägg vikt vid att uppmärksamma också det du uppskattar.
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.