Här är de nya villkoren i STs medlemsförsäkringar

PÅ JOBBET: DINA RÄTTIGHETER2003-07-31

Olycksfallsförsäkringen gäller numera i hela världen. Försäkringsbeloppen vid invaliditet har höjts och avtrappning saknas. Det är några av nyheterna i STs medlemsförsäkringar.

Som ST-medlem har du under många år kunnat teckna frivilliga gruppförsäkringar i Förenade Liv och Trygg-Hansa via förbundet
Här är i korthet gällande villkor för de viktigaste frivilliga försäkringarna (utom sakförsäkringar) som ingår i STs medlemsförsäkring.

Vilka försäkringar erbjuds?

 • Livförsäkring med inkomstkapital och barnskydd (försäkringsbolag: Förenade Liv),
 • ny olycksfallsförsäkring med medicinsk och ekonomisk invaliditet (försäkringsbolag: Trygg-Hansa),
 • sjukförsäkring och familjeskyddsförsäkring (försäkringsbolag: Förenade Liv),
 • ny barnförsäkring med olycksfalls- och sjukförsäkring (försäkringsbolag: Trygg-Hansa).

Vilka kan teckna STs frivilliga försäkringar?
Alla ST-medlemmar. Tillhör du ST-Post, har avdelningen en egen försäkring för sina medlemmar genom Folksam.
För dig inom ST-Försäkringskassan finns en blandning av den gamla försäkringslösningen för Försäkringsanställdas Förbund (FF) och den nya i ST (se nedan).

Hur kommer jag med i STs försäkringar?
Är du nyansluten ST-medlem erbjuds du automatiskt STs grundskydd, det vill säga olycksfalls- och livförsäkringarna. Dem har du premiefritt i tre månader, vilket kallas förskydd. Därefter betalar du premier som vanligt. Övriga försäkringar tecknar du för sig med respektive försäkringsbolag.

Hur fungerar det för oss ”gamla” ST-medlemmar?
Om du haft STs olycksfalls- och/eller barnförsäkring har du från den 1 januari 2003 förts över till de nya försäkringarna. Från Trygg-Hansa får du i slutet av mars ett försäkringsbesked med de nya villkoren. Livförsäkring och sjukförsäkring: inga förändringar.

Vad innebär livförsäkringen?
Livförsäkringen innehåller ersättning vid dödsfall, ersättning vid långvarig sjukdom (=inkomstkapital, upphör vid 61 års ålder) och barnskydd tills barnet fyllt 18 år.
Inkomstkapitalet på högst 200 000 kronor har ingen avtrappning till och med det år du fyller 35. Mellan 36 och 50 år minskar inkomstkapitalet med 4 procent per år och mellan 51 och 60 år med 3 procent per år. Det blir dock aldrig under 10 procent av fullt belopp.
Krav: Du måste vara fullt arbetsför (får inte vara sjukskriven) när försäkringen tecknas. Du kan medförsäkra din make/maka, registrerad partner eller motsvarande. Medförsäkrad måste lämna hälsodeklaration.
Månadspremie: 44 – 72 kronor beroende på ålder, samma för medförsäkrad.

Du kan även välja ett tillägg till livförsäkringen med förhöjt dödsfallskapital.
Månadspremie: 30 kronor – 40 kronor beroende på ålder, samma för medförsäkrad.
Försäkringen upphör vid 66 års ålder. Därefter erbjuds du seniorförsäkring (se nedan).

Vad innebär sjukförsäkringen?
Den betalas ut vid långtidssjukskrivning (ovanpå ersättning från försäkringskassan) från den 91a sjukskrivningsdagen och i högst 33 månader. Förutsatt att du har också livförsäkringen med inkomstkapital kan du därefter få inkomstkapitalet som engångssumma.
Krav: Du måste vara fullt arbetsför, får inte ha någon kronisk sjukdom/ besvär och måste fylla i hälsodeklaration. Den kan inte tecknas efter fyllda 55 år.
Månadspremie: 35–134 kronor, varierar med lön och ålder.

Finns det koppling mellan sjuk- och livförsäkringarna?
Ja. Blir du långtidssjuk och har bådadera får du ut sjukförsäkring från den 91a dagen i 33 månader och därefter inkomstkapital. Har du enbart livförsäkring får du inkomstkapitalet efter 36 månader.

Exempel: Person A är 42 år. Hon har enbart livförsäkring, blir långtidssjukskriven på heltid och får endast inkomstkapital från livförsäkringen som en engångssumma. Summan blir 144 000 kronor (=avtrappning med 7 X 4 procent) oavsett månadsinkomst.

Person B är också 42 år, har 20 000 i månadslön och både livförsäkring och frivillig sjukförsäkring. Då får hon från den 91a sjukdagen 2 000 kronor skattefritt per månad i 33 månader från sjukförsäkringen. Om hon därefter fortfarande är sjuk utfaller inkomstkapital på 144 000 kronor från livförsäkringen.

Vad ingår i familjeskydd?
Det är en pension som kan komplettera omställningspensionen (ersätter änkepension) om du skulle dö före 65 års ålder. Den betalas ut till dina efterlevande i fem år. Du kan välja familjeskydd med ett eller två förhöjda prisbasbelopp (2003 är ett förhöjt prisbasbelopp 39 400   kronor). Krav: du måste ha livförsäkring.
Månadspremie: varierar med åldern från 9 till 61 kronor respektive 18–122 kronor.

Vad ingår i olycksfallsförsäkringen?
Det är en fritidsförsäkring som numera gäller i hela världen.
Försäkringsbeloppen och premien har höjts.

Ersättningsxempel:
Medicinsk invaliditet: högst 1,2 miljoner kronor. Ekonomisk invaliditet: högst 1,2 miljoner kronor. Nedtrappning av försäkringsbeloppet har tagits bort.
Vanprydande ärr, sveda och värk: ersättning enligt tabell.
Merkostnader: ”nödvändiga och skäliga kostnader”.
Dödsfall på grund av olycksfall: högst 50 000 kronor.
Hjälpmedel: högst 50 000 kronor.
”Klara krisen”: ersättning för tio behandlingstimmar hos psykolog (gäller hela familjen).
”Klara olyckan”: 3 000 kronor per skadefall (hela familjen).
Läke-, rese- och tandskadekostnader: ”nödvändiga och skäliga kostnader”.
Månadspremie: 45 kronor och för medförsäkrad 40 kronor.

Vad ingår i barnförsäkringen?
Ditt barn är försäkrat för sjuk- och olycksfall till 25 års ålder. Försäkringen gäller i hela världen.
Särkullbarn kan också försäkras, även om barnet bor på annan adress. Krav: din make eller motsvarande måste också vara försäkrad.
Försäkringsbelopp: se olycksfallsförsäkringen.
Krav: Barnet måste vara friskt när du tecknar försäkringen.
Månadspremie: 75 kronor oavsett antal barn.

Vad är seniorförsäkring?
När du fyller 66 år går din livförsäkring automatiskt över till seniorförsäkring. Den innehåller en

 • livsvarig grundförsäkring (Förenade Liv) som ger en engångssumma vid dödsfall. Månadspremie: 49 kronor.
 • tilläggsförsäkring (Förenade Liv) som om du dör faller ut till efterlevande medförsäkrad make eller motsvarande eller till arvingar.
  Månadspremie: 41 kronor.
 • livsvarig olycksfallsförsäkring (Trygg-Hansa). Månadspremie: 25 kronor.
  Både tillägg och andra delar av seniorförsäkringen kan väljas bort.

Vad gäller för oss före detta FF-medlemmar?
I din tidigare avgift till FF ingick både livförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Eftersom FFs livförsäkring upphörde vid årsskiftet har du automatiskt förts över till STs livförsäkring. I samband med det sänktes din fackavgift med nio kronor per månad.

Olycksfallsförsäkringen upphör först från år 2004 och därefter erbjuds du STs. Samtidigt sänks din fackavgift med ytterligare 25 kronor per månad.
Redan nu erbjuds du STs sjukförsäkring och familjeskydd.

Mer information
Allmänna upplysningar om STs medlemsförsäkringar: tel. 08-790 51 00, begär STs medlemsenhet. För mer detaljerad information kontakta respektive försäkringsbolag: Livförsäkring och sjukförsäkring – Förenade Liv, tel 08-700 40 80. Olycksfalls- och barnförsäkringar – Trygg-Hansa tel 020-11 11 658. ST-Försäkringskassans medlemmar vänder sig till Folksam tel 020-21 03 00.

Vad gäller för ST-Posts medlemmar?
Din avdelning har avtal med Folksam om: livförsäkring – månadspremie 115 kronor; barnförsäkring – månadspremie 44 kronor per barn; olycksfallsförsäkring – månadspremie 31:50.
Mer information lämnar ST-Posts försäkringsansvarige Kjell Gustafsson, tel 070-980 27 01.

ÄMNEN:

ST
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.