Bild: Janetta Nyberg

Koll på koden viktigt på nya jobbet

PÅ JOBBET: SOCIALA KODER2013-08-20
Att lära sig de sociala koder som finns på arbetsplatsen är lika viktigt som att klara av arbetsuppgifterna. Går det att skämta om någon som ringer till kundtjänsten? Kan jag ta med lunchlåda? Får jag själv hämta material i kontorsförrådet?
Av:  Ingegerd Rönnberg

– På ett nytt arbetegår det inte att göra som du gjorde på ditt tidigare jobb. Varje arbetsplats har egna sociala koder, säger etnologen Christer Eldh vid Lunds universitet.

Han har forskat om betydelsen av sociala koder på arbetsplatser och hur de koderna påverkar medarbetarna.

– Koderna är ofta outtalade regler om hur vi uppför oss mot varandra. Men det kan även handla om hur man ska uppfatta instruktioner och regelverk. När är det till exempel okej att sätta upp övertid?

Christer Eldh betonar att du inte bara har en professionell, utan också en social, roll på jobbet.

– Du måste förstå i vilket samman­hang du ingår och anpassa dig efter det, säger Christer Eldh. Som nyanställd ska du visa att du är villig
att lära och förhålla dig till hur saker fungerar på just den här arbetsplatsen.

Karriärcoachen Nina Jansdotter säger att den största missen du kan göra i arbets­livet är att tro att sociala koder och företagskultur inte spelar någon roll.

– I dag kan ingen bara vara en duktig expert. Kompetens och färdigheter räcker inte, alla måste vara lag­spelare.

Innan du börjar på ett nytt jobb bör du ta reda på så mycket du kan om de sociala koder som tillämpas där.

– Redan under anställningsintervjun kan du få mycket information, säger hon. Hur klär sig folk? Hälsar de när de möts, är samtalstonen formell eller informell? Kanske har du någon i bekantskapskretsen som har jobbat inom organisationen. Sök också upplysningar på nätet.

Som nyanställd, eller om du till exem­pel byter avdelning eller ska ingå i ett nytt team, bör du ligga lågt ett tag, tycker hon.

– Visst kan det vara lockande att visa dig kul och framåt, men du gör klokt i att vänta med sådant, säger Nina Jansdotter. Följ barnets regler om att kolla in leken innan du själv ger dig in i den.

En viktig sak att vara observant på är vilken jargong som anses okej. På en arbetsplats kan man skoja om kunder och om varandra medan det på en annan kan anses opassande.

Christer Eldh och Nina Jansdotter menar att introduktionen av nyanställda inte bara bör inriktas på att fasa in folk i de praktiska arbetsuppgifterna, utan att man även bör informera om sociala koder.

– Chefen kan måla upp en etisk orienteringskarta, berätta hur du som medarbetare förväntas agera mot dina kolleger och vilken värdegrund verksamheten bygger på, säger Christer Eldh. En systematisk och välplanerad introduktion bidrar till effektivitets­utvecklingen av organisationen.

Nina Jansdotter poängterar att en intro­duktion som innefattar sociala regler är enormt tidsbesparande. Man kan undvika konflikter och missförstånd och mycket mänskligt lidande.

– En nyanställd som är omedveten om att ha trampat någon på tårna förstår inte varför arbetskamraterna verkar så avståndstagande. Personen börjar kanske må dåligt, känner sig isolerad och söker fel hos sig själv.

Hon lyfter även fram fördelarna med ett mentorssystem.

– Om det inte finns något sådant, kan du skaffa dig en informell mentor. Förklara att det skulle vara bra om någon berättar vilka sociala koder som gäller för att du smidigt ska komma in i arbetsgruppen. Den som ställer upp som mentor får också ut något av det. Han eller hon känner sig respekterad och viktig.

– Vill du rucka på en social spelregel, visa försiktighet och tjata inte, säger Christer Eldh. Säg till exempel »Vi hade en smart grej som var jättebra på mitt tidigare jobb. Tror ni att den skulle fungera här?«

Att medvetet strunta ieller ta avstånd från sociala koder på arbetsplatsen straffar sig.

– Facit för de som vågar gå i klinch med sociala koder är ganska tragiskt, säger han. Att inte spela efter de sociala reglerna kan leda till att folk blir mobbade, omplaceras eller till och med förlorar jobbet.

Även Nina Jansdotter understryker att det har ett högt pris att revoltera mot sociala koder.

– Att folk inte kan samspela på arbets­platsen är den vanligaste anledningen till att de bromsas i karriären, blir utfrysta och att man försöker bli av med dem.

Känner du att något som sker på jobbet inte är okej och om du inte vill vara en del av det, fundera noga innan du slår larm, råder Nina Jansdotter.

Men i vissa fall kan faktiskt en så kallad whistleblower, en person som slår larm, också bli arbetsgivarens hjälte.

– Det kan handla om att en anställd visat att människor inte mår bra av ett visst beteende. Många kolleger kan då också känna sig lättade när en förändring sker, säger Christer Eldh.

Nina Jansdotters råd

  • Ligg lågt som nyanställd.
  • Skaffa dig en mentor.
  • Ta in de sociala koder som gäller utan fördomar.
  • Be om ursäkt om du trampat någon på tårna. 

Christer Eldhs råd

  • Visa att du är villig att lära dig de sociala koder som gäller.
  • Vill du ändra på något – visa försiktighet.
  • Tänk på att det kan straffa sig att bryta mot sociala regler. 
Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
Genom att trycka på "Skicka" godkänner jag att mitt inlägg kan publiceras på webben och i papperstidningen. Redaktionen förbehåller sig rätten att granska och redigera kommentarer på samma sätt som insändare. Publicering sker först sedan inlägget granskats. Detta sker normalt under kontorstid. Publikt publicerar inte inlägg som innehåller personangrepp. Inte heller publiceras inlägg som handlar om något annat än ämnet för artikeln.