Lägre premie för ST-medlem

PÅ JOBBET: DINA RÄTTIGHETER2003-07-29

Tog ficktjuven din plånbok med reskassan? Har du tappat TVn i golvet eller behöver huskatten besöka doktorn? Genom STs medlemsförsäkring kan du försäkra dig mot det mesta.

I Statstjänstemannen nr 1/03 redovisade vi vilka liv-, olycksfalls-, sjuk- och barnförsäkringar som ingår i STs medlemsförsäkring.

Nu har turen kommit till sakförsäkringarna. Dem kan du teckna frivilligt med försäkringsbolaget Trygg-Hansa, som ST har ingått avtal med och därmed fått fram rabatterade premier.

En förändring i hem- och villahemförsäkringen från den 1 april är, att fler kriterier än tidigare påverkar din försäkringspremie uppåt eller nedåt: till exempel din ålder, antal personer i hushållet, boyta, om en lägenhet är bostadsrätt eller ej, bostadsort och hur lång tid du varit försäkrad hos Trygg-Hansa.

Det ska understrykas att detta är en översiktlig redogörelse som inte tar upp några detaljerade regler, särskilda villkor, förutsättningar eller begränsningar. För att ta del av dem måste du noga studera bestämmelserna för varje försäkring.

Vilka försäkringar erbjuds?

 • Villahemförsäkring
 • Hemförsäkring
 • Fritidshusförsäkring
 • Båtförsäkring
 • Bilförsäkring

Vilka är de viktigaste principerna för rabatter?
Som ST-medlem har du rabatt på försäkring för fritidshus, bil (delkasko och vagnskada) och båt.

Dessutom får du en lägre premie på tilläggsförsäkringarna ResPlus, HemPlus, HusPlus och Bostadsrättsförsäkring. Ju fler tillägg du har desto högre blir rabatten. Har du en hemförsäkring och till exempel HusPlus får du 10 procents rabatt på HusPlus. Har du dessutom ResPlus får du 20 procent på båda tilläggen. Har du ytterligare en tilläggsförsäkring blir det 30 procent på varje och så vidare.

Skulle du dessutom besluta dig för bilförsäkringen medför det 10 procents rabatt på hemförsäkringen och ytterligare ökad rabatt med tio procent på tilläggsförsäkringarna. Har du individuell barnförsäkring ger det ytterligare rabatter.

Vad ingår i hemförsäkringen?
Lösöret är försäkrat. Du kan välja mellan försäkringsbeloppen 200 000 eller en miljon kronor. Vill du ha högre belopp än en miljon ställs vissa krav på inbrottsskyddet.

Försäkringen omfattar

 • saker som du äger, hyr eller lånat. Ersättning betalas ut för bland annat: stöld och skadegörelse, läckage från ledningar, brand och nedsotning, naturolyckor, skada på hushållsmaskiner och på livsmedel i kyl och frys.
 • Resor: Skyddet gäller i hela världen under de första 45 dagarna.
 • Vidare kan du få ersättning om du utsätts för överfall, behöver behandling hos terapeut/psykolog om du mår dåligt efter till exempel inbrott eller överfall. Vidare om du krävs på skadestånd därför att du skadat någon eller någons saker eller behöver rättsskydd vid vissa tvister.

Du har viss självrisk i försäkringen om det är fråga om skada eller stöld och i en del fall förhöjd självrisk, bland annat vid cykelstöld och rättsskydd. Har du däremot godkänt lås och/eller larm anslutet till larmcentral minskas självrisken med 1 000 kronor vid inbrott.

Vad ingår i villahemförsäkringen?
Detsamma som ovan. I Villaförsäkringen ingår också en separat husdel som omfattar radio-, TV- och parabolantenn, byggnad och tomtmark. Byggnaden är fullvärdesförsäkrad (=om något händer byggs nytt hus upp till motsvarande dagens marknadsvärde). Även husbocksförsäkring med saneringsavtal ingår.

Vilka tilläggsförsäkringar finns?
Bostadsrättsförsäkring (till hem- och villaförsäkring om du till exempel har bostadsrättsradhus): Ger skydd för fast inredning (golv, kökssnickerier, vitvaror) och det som du är skyldig att ansvara för om du är bostadsrättsinnehavare.

 • HusPlus (till villahemförsäkring):
  Ersätter skador som sker plötsligt och oförutsett på byggnad och tomtmark och som villahemförsäkringen inte omfattar.
  Antingen du har villahem- eller hemförsäkring kan du komplettera med följande tilllägg:
 • HemPlus:
  Ersätter skador på lös egendom om de uppkommit genom plötsliga och oförutsedda händelser. Exempel: om du råkat ut för ficktjuvar, stöld på uteplatsen, tappat TVn i golvet eller satt dig på glasögonen
 • ResPlus:
  Gäller alla i familjen som omfattas av försäkringen, hela året och obegränsat antal resor i hela världen. Avbeställningsskydd och ersättningsresa om du tvingas avbryta resan på grund av sjukdom eller liknande.
 • Olycksfallsförsäkring under fritid:
  Gäller vid dödsfall eller invaliditet på grund av olycksfall som inträffar på fritiden.
 • Försäkring för hund och katt:
  Omfattar veterinärvårds- och livförsäkring för djuret.
 • Småbåtsförsäkring:
  Gäller mindre båt (varken hem- eller villahemförsäkring omfattar båtar), dock inte lösöre i denna.
 • GolfPlus:
  Ger utökat skydd för golfutrustning och annat personligt lösöre.
 • Transportförsäkring:
  Ersätter flyttskador när du byter bostad. Samma villkor som HemPlus.

Vad ingår i fritidshusförsäkringen?
Detsamma som i hem/villahemförsäkring beträffande lösöresbelopp (du väljer nivå), och byggnad/er, skadestånd och rättsskydd. Husbocksförsäkring ingår. HusPlus och Småbåtsförsäkring är möjliga i anslutning till denna försäkring. Självrisk: 1 000 kronor.

Vad ingår i båtförsäkringen?
Försäkringen omfattar båten och dess utrustning, lösöre som du använder för privat bruk (kläder, fiskredskap, bandspelare, TV med mera) och jolle med utombordsmotor.

Försäkringen ersätter till exempel om båten går på grund, kolliderar, strandar, kantrar, får haveri eller drabbas av brand, explosion eller blixtnedslag. Du kan även få hjälp om du krävs på skadestånd och i vissa fall rättsskydd. Självrisk: 1 000– 5 000 kronor.
OBS! Hyr du ut din båt måste du betala en extra försäkringspremie.

Du kan utöka försäkringen med BåtPlus. Självrisk: 1 000 kronor.

Vad ingår i bilförsäkringen?
Följande ingår: Trafikförsäkring som ersätter personskador på dig, dina passagerare eller någon du skadat i trafiken och skador på annans fordon. Halvförsäkring (delkasko) mot stöld, kostnader vid brand, bärgning, glasskador, rättsskydd, krisförsäkring (upp till tio behandlingar hos terapeut/psykolog) och i vissa fall maskinskada. Varierande självrisker.

Vill du ha bilen helförsäkrad måste du dessutom ha en vagnskadeförsäkring. Den ersätter yttre skador på din bil, t ex vid krock eller annan olyckshändelse. Självrisk: 2 500–5 000 kronor.

Du kan bygga på hel- och halvförsäkring med BilPlus. Andra tilläggsförsäkringar finns för trafikolycksfall och utrustning.

Hur försäkrar jag mig?
Om du är ny medlem får du en blankett och försäkringsinformation tillsammans med medlemsansökan i ST. Du som är ”gammal” medlem får information hemskickad om ändringar i försäkringarna.

Var får jag mer information?
Allmänna upplysningar lämnar Trygg-Hansas kundservice för ST-medlemmar tel 020-11 11 658. Gäller det skador kan du nå Trygg-Hansas kundservice dygnet runt på tel 020-11 11 500. Till Trygg-Hansas vanliga kundtjänst är det 020-11 11 600.

Vad gäller för mig som tillhör ST-Post?
Din avdelning ST-Post har en sakförsäkring, en hemförsäkring. Den tecknar du själv hos Folksam som ger rabatt på premien. Premiens storlek beror på bostadsort. Mer information får du av den försäkringsansvarige på den sektion du tillhör inom ST-Post. Du kan också välja att teckna sakförsäkringarna inom STs medlemsförsäkring ovan hos Trygg-Hansa.

…och för mig som tillhör ST-Försäkringskassan?
Du kan i likhet med övriga ST-medlemmar välja vad du önskar av försäkringarna ovan. Om du tidigare tillhört Försäkringsanställdas Förbund och haft hemförsäkring och barnförsäkring hos Folksam kan du ha kvar dem eller välja ur STs försäkringspaket.

ÄMNEN:

ST
Typ
Vet du mer om det ämne som artikeln handlar om, eller om du har tips till redaktionen i något annat ämne, kan du lämna ditt tips här. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.
Om du anser att artikeln innehåller fel, beskriv här vad dessa fel består i. Du kan också skicka ett mejl till redaktionen.

Om du vill debattera det ämne artikeln handlar om, kan du skicka in en debattartikel till Publikt för publicering under vinjetten Debatt. Publikt publicerar inte anonyma debattinlägg, du måste därför alltid ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända debattartiklar. Skicka ditt inlägg som ett Worddokument på mejl till redaktionen.

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas offentligt.
CAPTCHA